Kościół św. Maksymiliana Nowa Wieś (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument został zbudowany w 1975 roku przez firmę J. E. Spigseth jako opus 18 dla kościoła Ranem w mieście Overhalla (Norwegia). Przy budowie zostało wykorzystane kilka głosów z poprzedniego instrumentu. W czerwcu 2018 roku rada parafialna postanowiła podpisać umowę na budowę nowych, większych organów, a intrument Spigsetha sprzedać. Dzięki staraniom piszącego te słowa oraz ks. Mirosława Wądrzyka, administratora parafii w Nowej Wsi, organy udało się zakupić. 

Instrument został rozebrany w dniach od 25 do 26 czerwca 2018 roku, a następnie przewiezony do Nowej Wsi. Prace rozbiórkowe wykonali: Tomasz Barcik, Paweł Seligman, Daniel Strządała oraz Jakub Mizera. Kika tygodni póżniej, w lipcu, rozpoczęła się renowacja z drobną przebudową, adaptacja do nowego wnętrza oraz montaż instrumentu. Parafia w Overhalii zatrzymała część metalowych piszczałek prospektowych, które były atrapami. W Nowej Wsi podjęto decyzję o uzupełnieniu prospektu atrapami wykonanymi z drewna sosnowego.

Podczas montażu zostały wkonane następujące prace:

 • rozbudowa oraz zmiana kolorystyki szafy organowej,
 • renowacja stołu gry, zmiana kolorystyki, wykonanie nowych tabliczek z nazwami głosów i urządzeń,
 • czyszczenie oraz zabezpieczenie przeciw drewnojadom części drewnianych,
 • czyszczenie i renowacja piszczałek cynowych oraz lutowanie niektórych stroików,
 • wymiana uszkodzonych abstraktów,
 • wykonanie atrap drewnianych piszczałek do prospektu,
 • uszczelnienie systemu powietrznego,
 • wymiana instalacji elektrycznej oraz remont dmuchawy,
 • renowacja traktury gry i rejestrów,
 • montaz nowego oświetlenia oraz dodanie urządzenia Klokken (dzwonki),
 • renowacja klawiatury nożnej,
 • zmiana ustawienia głosu Subbass 16',
 • rekonsrukcja części zasów rejestrowych.

Prace te zostały ukończone we wrześniu tego samego roku. Wykonali je: Tomasz Barcik, Michał Dźwigoń oraz Maciej Leśniak. Następnie zostały przeprowadzone prace intonacyjne, które wykonał Maciej Sztuba z Wiślinki. Uroczyste poświęcenie instrumentu miało miejsce 29 września 2018 roku. Poświęcenia dokonał ks. bp. Piotr Greger. Po poświęceniu koncert inauguracyjny wykonał Paweł Kuchnicki z Poznania.

Instrument zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów: cyny, drewna dębowego oraz mahoniowego. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Wszystkie sekcje zasila jeden miech pływakowy wspólny dla wszystkich sekcji oraz miechy wyrównawcze umieszczone pod wiatrownicami manuału I oraz II. Całość napędzana jest przez dmuchawę firmy Meidinger.

Sekcja II manuału umieszczona jest w szafie ekspresyjnej. Głosy: Gedackt 8' oraz Gamba 8' z manuału II korzystają ze wspólnej pierwszej oktawy, podobnie Rørfløyte 8' oraz Gemshorn 8' z manuału I. 

Wysokość stroju: 442 Hz przy 18oC.

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.

Charakterystyka poszczególnych głosów:

Hovedverk:

 • Rørfløyte 8' - głos cynowy, półkryty z rurkami, pierwsza oktawa wspólna z Gemshornem 8', kryta drewniana,
 • Gemshorn 8' - głos cynowy, koniczny, pierwsza oktawa wspólna z Rørfløyte 8', kryta drewniana,
 • Principal 4' - głos cynowy, otwarty, C-f w prospekcie,
 • Oktav 2' - głos cynowy, otwarty,
 • Mixtur 3f. 1 1/3' - głos cynowy, otwarty, repetujący.

Bustverk:

 • Gedackt 8' - głos cynowy, kryty, pierwsza oktawa wspólna z Gambą 8', kryta drewnana,
 • Gamba 8' - głos cynowy, otwarty, pierwsza oktawa wspólna z Gedacktem 8', kryta drewniana,
 • Fløyte 4' - głos cynowy, otwarty, ostatni oktawa koniczna,
 • Blockfløyte 2' - głos cynowy, otwarty,
 • Nasat 1 1/3' - głos cynowy, koniczny.

Pedalverk:

 • Subbass 16' - głos w całości drewniany (mahoń), kryty,
 • Koralbass 4' - głos cynowy, otwarty.

Budowniczy
J. E. Spigseth
Rok zakończenia budowy
1975
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
12
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Hovedverk Bustverk 
1. Rørfløyte 8' *1. Gedackt 8' *1. Subbass 16'
2. Gemshorn 8' *2. Gamba 8' *2. Koralbass 4' *
3. Principal 4'3. Fløyte 4'
4. Oktav 2'4. Blockfløyte 2'
5. Mixtur 3 f. 1 1/3'5. Nasat 1 1/3'
Pomoce
Połączenia: II-I, I-P, II-P
Szafa ekspresyjna manuału II
Klokken (dzwonki) z regulacją prędkości
Tremolo manuału II
Przypisy
*) głos pochodzący z poprzedniego instrumentu
Stół gry

Stół gry

Odnowiona klawiatura nożna

Odnowiona klawiatura nożna

Prospekt przed przeniesieniem

Prospekt przed przeniesieniem

Stół gry przed przeniesieniem

Stół gry przed przeniesieniem






Opis na medal

Powyższy artykuł został uznany przez Redakcję jako wzorcowy. Jest to szczególne wyróżnienie dla profesjonalnych opisów instrumentów: opartych o bogatą bibliografię oraz wizję lokalną, posiadających wyczerpujący i ciekawy opis, udokumentowanych zdjęciami w wysokiej rozdzielczości oraz powstałych z dbałością o szczegóły. Opis posiadający to wyróżnienie jest wzorem dla wszystkich innych i powinien być przez nie naśladowany. Potwierdza również wiedzę i umiejętności autora w zakresie analizy budowy instrumentu.




Źródło
Instrument znany z autopsji
Autor
Tomasz Barcik


Ostatnia modyfikacja: 2019-03-31 22:41:03

Kościół św. Anny (Nowa Wieś) - 11 głosów
Kościół NMP Królowej Korony Polskiej (Nowa Wieś) - 14 głosów
Kościół Zwiastowania NMP (Nowa Wieś) - 22  (5 ) głosów