Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej Palczewo (pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół w Palczewie został wybudowany w roku 1712. Jest jedyną drewnianą świątynią na Żuławach. Pierwotnie służył ewangelikom. Po drugiej wojnie światowej zaadaptowany na kaplicę katolicką. We wnętrzu kościoła znajduje się wyposażenie barokowe. Prawdziwą ozdobą jest prospekt organowy z roku 1676. Jest on pozostałością po barokowych organach. Ten pozytyw był prawdopodobnie przeniesiony do Palczewa z innego kościoła przed 1723 rokiem. Jego pierwotna dyspozycja (wg Bau- und Kunstdenkmaeler des Kreises Marienburg Bernarda Schmidta) była następująca:

Kornettbass
Mixtur
Octava
Quinta 3'
Flöte 4'
Spielfloete 4'
Flöte 2'
Trombet* 

Cimbelstern*

 

Taki stan rzeczy utrzymał się do 1909 roku. Wtedy barokowy instrument usunięto, a firma Ed. Wittek z Elbląga wbudowała w szafę nowe, istniejące do dziś organy.

Prospekt jest trójwieżyczkowy, po obu stronach zdobią go uszaki z ornamentem małżowinowo chrząstkowym. Na szafie znajdują się malowidła z motywami liści akantu, roślin i owoców oraz przedstawienia muzykujących aniołów. Piszczałki prospektowe oryginalnie pomalowane i trybowane.

Skala klawiatur: manuał C-f3, pedał C-d1.


Budowniczy
Eduard Wittek
Opus
379
Rok zakończenia budowy
1909
Liczba głosów
4
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Burdon 8'podwieszany
2. Pryncypał 8'
3. Salicet 8'
4. Oktawa 4'
Pomoce
Super I
Kalkantenglocke
Przypisy
*) rejestry wymienione tylko w inskrypcjach na szafie organowej
Stół gry

Stół gry

Inskrypcja informująca o przebudowie

Inskrypcja informująca o przebudowie


Źródło
Oględziny własne 23.01.2011
Autor
Karol Giełdon


Ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 19:54:19