Kościół poewangelicki św. Antoniego Tomaszów Bolesławiecki (dolnośląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Według katalogu firmy Schlag & Söhne, firma w 1876 r. dokończyła w prawdopodobnie w tym kościele budowę organów innego organmistrza. Według katalogu instrument miał 22 głosy lub zostały one dobudowane. Kontuar zawiera 42 rejestry. Jest pewne prawdopodobieństwo, że wpis ten dotyczy jednak instrumentu budowanego w pobliskim pałacu, który także jest w ruinie. Z instrumentu pozostała sama szafa z wiatrownicami i kilka piszczałek pedału. W swojej książce Der Orgelbau in Schlesien Ludwig Burgemeister wspomina o instrumencie w kościele ewangelickim wybudowanym przez Samuela Gottlieba Edelmanna.


Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
22
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
brak możliwości ustalenia dyspozycji – instrument zdewastowany
Stół gry

Stół gry


Autor
Rafał Kołodziej


Ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 23:06:47

Kościół św. Jadwigi Śląskiej (Tomaszów Bolesławiecki) - 8 głosów