Kościół Trójcy Świętej Książki (kujawsko-pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Budynek kościoła został wzniesiony w latach 1868-1869 jako świątynia ewangelicka. Ze względu na brak kroniki parafialnej utrudnione jest znalezienie informacji o obecnych organach jak i o instrumentach, które mogły się tam znajdować.

Obecny instrument został zbudowany przez nieznanego budowniczego pod koniec XIX wieku. Był remontowany dwukrotnie przez Kazimierza Urbańskiego z Bydgoszczy w latach 1979 i 1985, a w 1999 r. przez Marka Piątkowskiego z Kowalewa Pomorskiego, o czym świadczą zapiski w wnętrzu organów:

62 cegieł
88 mm ciśnienia
1 VI 1979
K. Urbański Org
Bydgoszcz

Konserwacja Xylamitem oraz remont wyk.
5 paźdz. 1985
K. Urbański

Konserwacja gruntowna organów luty-marzec 1999r.
Organy zaimpregnowane
M. Piątkowski

O pracach przy organach świadczą też ślady po zdemontowanych cięgłach rejestrowych, ktore obsługiwały najprawdopodobniej połączenia: II/P oraz II I. 

W 2018 roku Waldemar Olszewski z Chełmna przeprowadził następujące prace:

  • wymiana miecha (nowy miech został wykonany przez miejscowy zakład stolarski zgodnie z zaleceniami wykonawcy remontu),
  • impregnacja drewnianych elementów kontrukcyjnych miecha,
  • uszczelnienie wewnętrzne miecha,
  • oczyszczenie i impregnacja kanałów powietrznych,
  • wykonanie dźwiękoszczelnej obudowy wentylatora,
  • motaż nowego wentylatora,
  • demontaż dźwigni do kalikowania,
  • wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowego,
  • ustalenia właściwego ciśnienia.

Planowany jest również generalny remont instrumentu.

Dla sekcji manuałów traktura jest mechaniczna, a wiatrownice klapowo-zasuwowe, natomiast w sekcji pedału traktura pneumatyczna, a wiatrownice stożkowe. Powietrza dostracza jeden miech pływakowy, który jest zasilany dmuchawą elektryczną. Instrument ma 756 piszczałek. Stół gry wbudowany jest w lewy bok szafy organowej.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.


Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
14
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mieszana
Traktura rejestrów
mieszana
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordun 16' (drewno)1. Flet 4' (drewno)1. Subbas 16' (drewno)
2. Pryncypał 8' (C-H drewno, dalej metal)2. Flauto 8' (drewno)2. Oktawbass 8' (drewno)
3. Kryty 8' (drewno)3. Salicjonal 8' (C-H drewno, dalej metal)
4. Gemshorn 8' (C-f drewno, dalej metal)
5. Oktawa 4' (metal)
6. Amabile 4' (drewno)
7. Oktawa 2' (metal)
8. Kwinta 2/3 (metal)
9. Mixtura 2 2/3' (metal)
Pomoce
Połączenie I/P
Tremolo [nieczynne]
Stół gry

Stół gry


Źródło
Autopsja [listopad 2018]
Ocena stanu technicznego dokonana przez Waldemara Olszewskiego 5 grudnia 2016 r.
Autor
Andrzej Nowak


Ostatnia modyfikacja: 2018-11-29 14:06:32


adam.bigosinski
adam.bigosinski 2018-11-15 20:31:39 Edytowany
Akta Kościoła znajdują się zapewne w Gdańsku bądź Elblągu.