Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Czeska Wieś (opolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwotne organy w kościele w Czeskiej Wsi pochodziły z 1756 roku. Zbudował je Johann Gotfried Scheffler z Brzegu. Prospekt instrumentu jest w stylu regencyjno-rokokowym z dekoracją snycerską regencyjną o motywach roślinnych. W 1892 roku instrument został przebudowany przez Heinricha Schlaga ze Świdnicy. Został wpisany do rejestru zabytków dóbr kultury 9 kwietnia 1990 r. na wniosek z 21 marca tego samego roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, Janusza Prusiewicza.

Aktualnie instrument jest w bardzo złym stanie technicznym: brakuje większości piszczałek (w tym wszystkich sekcji manuału II), nie działa pedał (jest odłączony), jak i urządzenia w stole gry. Ponadto organy zostały zaatakowane przez drewnojady. Według dokumentacji znajdującej się w archiwum parafialnym w roku 1990 stan techniczny instrumentu oceniono jako dobry. Proboszcz parafii nie posiada informacji na temat jakichkolwiek napraw i remontów organów po tym roku.

W instrumencie zastosowano trakturę mechaniczną w połączeniu z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi. Organy zaopatrzone są w dmuchawę elektryczną i mechanizm do kalikowania (niesprawny). Stół gry wmontowany jest w szafę organową pod prospektem, zamykany zasuwanymi drzwiczkami, ustawiony tyłem do ołtarza.

Pisownia rejestrów zgodnie z zachowanymi w oryginale szyldami na manubriach.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału C-d1.


Budowniczy
Johann Gotfried Scheffler
Rok zakończenia budowy
1756
Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Hauptwerk Oberwerk 
1. Bordun 16.1. Salicet 8.1. Subbasß 16.
2. Principal 8.2. Portunalfl. 8.2. Octavb. 8.
3. Gambe 8.3. Flaute 8.3. Flautb. 8.
4. Octave 4.4. Gemshorn 4.
5. Mixtur 3 fach.
6. [brak napisu]
Pomoce
Połączenia: P. Coppel, M. Coppel.
Urządzenia dodatkowe: Windablaß, Windprobe, Kalkant.
Stół gry

Stół gry

Manubria, strona lewa

Manubria, strona lewa

Manubria, strona prawa

Manubria, strona prawa

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu


Źródło
Oględziny własne, archiwum parafialne
Autor
Jan Konopacki


Ostatnia modyfikacja: 2020-02-22 10:58:16