Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Garnek (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy w kościele parafialnym w Garnku zostały zbudowane przez Stefana Truszczyńskiego z Włocławka w 1958 roku. Instrument ma pneumatyczną trakturę gry i rejestrów oraz wiatrownice stożkowe. Stół gry ustawiony jest przed instrumentem na osi kościoła, przodem do prezbiterium, na podwyższeniu. W lewej części szafy (patrząc od prezbiterium) znajduje się sekcja manuału głównego, a za nią szafa ekspresyjna (obydwie na podwyższeniu), z kolei z prawej strony umieszczona jest sekcja pedału na poziomie podłogi, a za nią mechanizm dzwonków. W prospekcie wykorzystane są piszczałki Kontrabasu 16' w bocznych członach (12), Oktawbasu 8' przy sekcji pedału (12), Pryncypału 8' przy sekcji manuału głównego (12) oraz atrapy. Całość prospektu współgra z dużym okrągłym oknem z tyłu kościoła.

Organy w dobrym stanie technicznym po generalnym remoncie, który odbył się kilka lat temu. Od tego czasu dokładane są starania, aby stan ten utrzymywał sie jak najdłużej, poprzez bieżące naprawianie usterek. Napisy na niektórych rejestrach nieoryginalne: w miejscu Tremolo II M. oryginalnie znajdowało się Tremolo Rurflet; a w miejscu Dzwonków figurowało Tremolo Pikolo. Dzwonki uruchamiane były włącznikiem oznaczonym Dz. znajdującym się pod klawiaturą manuału głównego, jednak nie pełni on obecnie żadnej funkcji.

Z lewej strony szafy (patrząc od prezbiterium) umieszczona jest dzwignia do kalikowania nożnego. Ciekawostką jest szafa ekspresyjna ze skrzydłami otwieranymi od góry, co jest często spotykane w organach Stefana Truszczyńskiego.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GŁOSÓW

Pedał 

Kontrabas 16': C-H drewniany otwarty (w prospekcie), realizowany akustycznie przy pomocy dźwięku o duodecymę wyższego z Subbasu 16' (C-g, Cis-gis itd.), c-f drewniany otwarty (na wiatrownicy), fis-f1 metalowy otwarty (w prospekcie);
Subbas 16': drewniany kryty;
Oktawbas 8': C-f ekstensja Kontrabasu 16', fis-f1 metalowy otwarty (na wiatrownicy);
Fletbas 8': C-f ekstensja Subbasu 16', fis-f1 drewniany kryty;
Wasatbas 6⅔' (faktycznie 5⅓'): drewniany kryty;
Chorałbas 4': drewniany otwarty.

Manuał I 

Bourdon 16': C-E drewniany otwarty 5⅓', F-a3 drewniany kryty 16';
Pryncypał 8': metalowy otwarty (Fis-f w prospekcie);
Flet jasny 8': C-H drewniany kryty, c-h1 drewniany otwarty, c2-a3 metalowy otwarty;
Róg nocny 8': C-f drewniany kryty, fis-a3 metalowy kryty;
Gemshorn 8': C-H drewniany koniczny, c-a3 metalowy koniczny;
Oktawa 4': metalowy otwarty;
Blokflet 4': C-h drewniany kryty, c-a3 metalowy otwarty;
Dublet 2' C-a1 metalowy kryty, b1-a3 metalowy otwarty;
Qinta 2⅔': C-d2 metalowy kryty, es2-a3 metalowy otwarty;
Mixtura 4 rz. (faktycznie 3-4 rz.): metalowy otwarty, o układzie:

C-H: 2'+1⅓'+1'
c-h: 2⅔'+2'+1⅓'
c1-a3: 5⅓'+4'+2⅔'+2'

Manuał II 

Kwintadena 16': (faktycznie 8'): metalowy kryty;
Kryty 8': C-h drewniany kryty, c1-a3 metalowy kryty;
Gamba 8': C-H metalowy kryty, c-a3 metalowy otwarty;
Salicet 8': C-H metalowy kryty, c-a3 metalowy otwarty;
Voxcoelestis 8': piszczałki od c, metalowy otwarty, włączenie głosu uruchamia również Salicet 8';
Pryncypał 4': metalowy otwarty;
Rurflet 4': C-H drewniany kryty, c-a3 metalowy rurkowy;
Pikolo 2': metalowy otwarty;
Nasard 1⅔' (faktycznie 1⅓): metalowy otwarty;
Sequialtera 2 rz.: metalowy otwarty o układzie 2⅔'+1⅗'.


Budowniczy
Stefan Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1958
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
26  (24)
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Kwintadena 16' **1. Kontrabas 16'
2. Pryncypał 8'2. Kryty 8'2. Subbas 16'
3. Flet jasny 8'3. Gamba 8'3. Oktawbas 8'
4. Róg nocny 8'4. Salicet 8'4. Fletbas 8'
5. Gemshorn 8'5. Voxcoelestis 8'5. Wasatbas 6⅔' ****
6. Oktawa 4'6. Pryncypał 4'6. Chorałbas 4'
7. Blokflet 4'7. Rurflet 4'
8. Dublet 2'8. Pikolo 2'
9. Qinta 2⅔'9. Nasard 1⅔' ***
10. Mixtura 4 rz.*10. Sequialtera 2 rz.
Pomoce
Połączenia: Super I, Poł.M.II-I, Sub M.II-I, Poł.ped. z M I, Poł.ped. z M II
Tremolo II M., Dzwonki (manuał II, c1-c3, metalowe płytki uderzane przez drewniane młoteczki uruchamiane pneumatycznie)
Automat pedału
Piano
Forte
Tutti
Crescendo
Żaluzja manuału II
Przypisy
*) faktycznie 3-4 rz.
**) faktycznie 8'
***) faktycznie 1⅓'
****) faktycznie 5⅓'
Stół gry

Stół gry

Wiatrownica sekcji pedału

Wiatrownica sekcji pedału

Wiatrownica sekcji manuału głównego

Wiatrownica sekcji manuału głównego

Wnętrze szafy ekspresyjnej

Wnętrze szafy ekspresyjnej

Mechanizm Dzwonków

Mechanizm Dzwonków

Zbliżenie prospektu

Zbliżenie prospektu

Kontrabas 16'

Kontrabas 16'


Opis na medal

Powyższy artykuł został uznany przez Redakcję jako wzorcowy. Jest to szczególne wyróżnienie dla profesjonalnych opisów instrumentów: opartych o bogatą bibliografię oraz wizję lokalną, posiadających wyczerpujący i ciekawy opis, udokumentowanych zdjęciami w wysokiej rozdzielczości oraz powstałych z dbałością o szczegóły. Opis posiadający to wyróżnienie jest wzorem dla wszystkich innych i powinien być przez nie naśladowany. Potwierdza również wiedzę i umiejętności autora w zakresie analizy budowy instrumentu.
Źródło
Oględziny własne dzięki uprzejmości księdza proboszcza oraz pani organistki.
Materiały udostępnione przez Piotra Matogę
Autor
Mikołaj Tokarczyk


Ostatnia modyfikacja: 2018-02-25 12:35:23