Bazylika Wniebowzięcia NMP (OO. Bernardynów) Rzeszów (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy powstały w latach 1932-1935. Budowę rozpoczął Rudolf Haase ze Lwowa. Po jego śmierci w 1933 r. pracę ukończył jego syn Józef. W latach 1973-1974 remont instrumentu przeprowadził Henryk Siedlar z Krakowa. Nowy stół gry zamontował prawdopodobnie Marian Tetlak w latach 90. XX w.

W 2010 r. przebudowę organów przeprowadził Adam Wolański z Lubania. W ramach tych prac wykonano nowe, klapowo-zasuwowe wiatrownice i stół gry, zmieniono trakturę na mechaniczną i nieznacznie zmodyfikowano dyspozycję, m.in. wprowadzając do niej głosy językowe.

Prospekt z poprzedniego 20-głosowego instrumentu Wojciecha Szyplewskiego z Krakowa z 1776 r., rokokowy, architektoniczny, jednosekcyjny, siedmioosiowy, wklęsło-wypukły. Najwyższa oś (wieżyczka) centralna flankowana łącznikami zwieńczonymi ornamentem akantowym. Po bokach łączników (po ich stronie zewnętrznej) wyższe osie oraz przypuszczalnie przekształcone pola skrajne. Poszczególne osie wsparte na gzymsowaniu powtarzającym obrys prospektu i zwieńczone (z wyjątkiem łączników) analogicznymi odcinkami belkowania. W zwieńczeniu osi środkowej kartusz z herbem franciszkańskim w bogatej ramie. Osie boczne zwieńczone naddatkami o trójkątnym zarysie. W zwieńczeniu osi skrajnych pojedyncze wazony. Bogata dekoracja snycerska o motywach liści akantu, ażurowa, złożona z naddatków, aplikacji, kotarek i ornamentów przesłaniających częściowo nogi piszczałek prospektowych. Prospekt malowany. Detal snycerski złocony.

Stół gry wbudowany centralnie w cokół szafy organowej.

Skala manuałów C-g3; skala pedału: C-d1.


Budowniczy
Rudolf Haase
Rok zakończenia budowy
1935
Liczba głosów
24
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Trompet 8'1. Violonbas 16'
2. Gemshorn 8'2. Flet amabilis 8'2. Subbas 16'
3. Flet major 8'3. Salicet 8'3. Oktawbas 8'
4. Flet portunal 8'4. Vox coelestis 8'4. Violoncell 8'
5. Salicet 8'5. Flet harm. 4'5. Puzon 16'
6. Oktawa 4'6. Violin 4'
7. Trawersflet 4'7. Piccolo 2'
8. Kwinta 2 2/3'8. Klarnet 8'
9. Superoktawa 2'
10. Mixtura 3-4 ch.
11. Trompet 8'
Pomoce
Połączenia: II-I, I-P, II-P
Stół gry

Stół gry


Źródło
Ks. Andrzej Widak, Organy w kościołach Rzeszowa (studium historyczno-instrumentoznawcze), Lublin 2000 (praca magisterska)
Zdjęcie prospektu: Paweł Moszkowicz
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 15:30:36

Kościół św. Józefa (Staromieście) (Rzeszów) - 28 głosów
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (Rzeszów) - 17 głosów
Zespół Szkół Muzycznych nr 1 (Rzeszów) - 13 głosów