Kościół farny św. Wojciecha i św. Stanisława Rzeszów (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudowała firma Zygmunta Kamińskiego z Warszawy w 1952 roku jako instrument 28-głosowy o dwóch manuałach z pedałem i trakturze pneumatycznej. Wcześniejszy dwumanuałowy 20-głosowy instrument firmy Rieger (opus 400) z 1893 r. został zniszczony w czasie II wojny światowej. W 1966 r. firma Kamińskiego rozbudowała organy do obecnej wielkości i zmieniła trakturę na elektropneumatyczną. Dawny stół gry czasowo był wykorzystywany w Stoczku Warmińskim, a obecnie służy w farze w Ciechanowie. Prospekt bez zwieńczenia architektonicznego. Stół gry wolnostojący i umieszczony centralnie na osi prospektu. Instrument ma dwie dmuchawy.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Zygmunt Kamiński
Rok zakończenia budowy
1952
Liczba głosów
35
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Flet kryty 8'1. Burdon 16'1. Pryncypał 8'1. Pryncypał 16'
2. Flet szpic 4'2. Pryncypał 8'2. Flet kryty 8'2. Subbas 16'
3. Pryncypał 2'3. Flet 8'3. Róg kozi 8'3. Oktawa 8'
4. Sesquialtera 2 2/3' + 1 3/5'4. Salicet 8'4. Aeolina 8'4. Flet 8'
5. Szarf 4 ch.5. Oktawa 4'5. Vox coelestis 8'5. Chorał 4'
6. Róg krzywy 8'6. Flet rurkowy 4'6. Pryncypał 4'6. Mixtura 4 ch.
7. Kwinta 2 2/3'7. Flet 4'7. Puzon 16'
8. Oktawa 2'8. Róg nocny 2'
9. Kornet 1-3 ch.9. Tercjan 1 3/5' + 1 1/3'
10. Mixtura 4 ch.10. Mixtura 4 ch.
11. Trąbka 8'11. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: I-P, II-P, III-P, II-I,III-I, III-II, I-II
Trzy wolne kombinacje
Crescendo
Stałe kombinacje: Forte, Tutti
Automat pedału
Żaluzja manuału III
Tremolo manuału III
Wyłączniki indywidualne głosów językowych
Generalny włącznik głosów językowych
Stół gry

Stół gry


Źródło
Oględziny własne [2008]
Archiwum firmy Kamińskich
Katalog firmy Rieger
Fotografie: Paweł Moszkowicz
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 22:24:29

Kościół św. Józefa (Staromieście) (Rzeszów) - 28 głosów
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (Rzeszów) - 17 głosów
Zespół Szkół Muzycznych nr 1 (Rzeszów) - 13 głosów