Zamek Rycerski – sala koncertowa Dębno k. Brzeska (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Wewnątrz zamku w Dębnie znajduje się 8-głosowy pozytyw datowany na rok 1685, pochodzący z rozebranego w 1918 r. drewnianego kościoła w Porąbce Uszewskiej. Później wykorzystywany był w nowym kościele, a po zbudowaniu tam w 1958 r. przez firmę Biernacki nowych organów był składowany w kościelnej wieży. Po zinwentaryzowaniu go w 1973 r. zapadła decyzja o przeniesieniu na zamek w Dębnie. W latach 1979-80 został odrestaruwany przez Pracownię Organów PKZ w Krakowie. Obecnie wykorzystywany jest podczas koncertów muzyki dawnej i uroczystości ślubnych. Instrument nie posiada dmuchawy, dlatego warunkiem gry na nim jest obecność kalikanta. Dwie dźwignie do kalikowania ręcznego są wbudowane w prawy bok szafy organowej. Na uwagę zasługuje wzornictwo piszczałek prospektowych - labia ostrołukowe, tzw. gotyckie, oraz wyciśnięte na nich wzory krzyża, co spotykane jest jedynie w dawnych instrumentach i ich współczesnych kopiach, a także klawiatura w naturalnym kolorze drewna. Prospekt barokowy, jednowieżyczkowy. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Zachowana krótka oktawa. Głos Cimbal w charakterze tzw. cymbału polskiego.

Skala manuału: CFDGEA-c3.


Rok zakończenia budowy
1685
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Flet maj. [8']
2. Quintad. [4']
3. Mixtura
4. Sup. oct. [1']
5. Octava [2']
6. Quinta [3']
7. Cimbal
8. Principal [4']
Stół gry

Stół gry


Źródło
Kazimierz Czepiel, Zapiski konserwatorskie "kierownika", [w:] Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Księdza Profesora Jana Chwałka, Lublin 2010, s. 386.
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-09-23 14:31:16

Kościół św. Małgorzaty (Dębno k. Brzeska) - 12 głosów