Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki (franciszkanów-reformatów) Wieliczka (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół klasztorny wzniesiono w latach dwudziestych XVII wieku, a w 1721 r. ukończono jego odbudowę po pożarze. Według opisu inwentarzowego z 1873 roku istniały tu dwa instrumenty 6-głosowe bez pedału. Pierwszy znajdował się na chórze muzycznym w nawie głównej, a drugi – w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Późniejsze dzieje kaplicznego pozytywu są nieznane; obecnie w kaplicy nie ma instrumentu.

W kwietniu 1891 r. klasztor zamówił nowe organy do nawy głównej w firmie Gebrüder Rieger w Jägerndorf. Instrument został zainstalowany na przełomie września i października tegoż roku. W stole gry zachowała się tabliczka z numerem opus 313. W 1950 r. organy były naprawiane i strojone przez br. Teodora Września z Wieliczki, natomiast w 1963 r. firma Stefana Truszczyńskiego z Włocławka przeprowadziła ich remont.

Instrument 16-głosowy (systemu multiplex) o trakturze mechanicznej i wiatrownicach stożkowych, z wolnostojącym stołem gry o dwóch manuałach (C-f3) i pedale (C-d1).

Rozszerzenia w sekcji manuału I:

  • Bourdon 16' – rozszerzenie głosu Gedeckt 8',
  • Dolce 4' – rozszerzenie głosu Salicional 8',
  • Octave 4' – rozszerzenie głosu Principal 8',
  • Cymbel 2 fach. 1 1/3' – rozszerzenie głosu Rauschquinte 2 fach. 2 2/3'.

Rozszerzenia w sekcji manuału II:

  • Octave 4' – rozszerzenie głosu Geigenprincipal 8',
  • Flöte 4' – rozszerzenie głosu Lieblich Gedeckt 8'.

Rozszerzenia w sekcji pedału:

  • Octavbas 8' – rozszerzenie głosu Subbas 16'.

Prospekt organowy architektoniczny, eklektyczny, jednosekcyjny, dwuczęściowy.


Budowniczy
Rieger
Opus
313
Rok zakończenia budowy
1891
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8'1. Geigenprincipal 8'1. Subbas 16'
2. Bourdon 16'2. Gamba 8'2. Octavbas 8'
3. Gedeckt 8'3. Lieblich Gedeckt 8'3. Cello 8'
4. Salicional 8'4. Octave 4'
5. Octave 4'5. Flöte 4'
6. Dolce 4'
7. Rauschquinte 2 fach. 2 2/3'
8. Cymbel 2 fach. 1 1/3'
Pomoce
Włączniki nożne: Manual-Coppel, Pedal-Coppel, Forte volles Werk, Forte I Man., Forte II Man.
Stół gry

Stół gry


Źródło
Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie: inwentarz (XIX w.), kronika (XVIII-XX w.), dokumentacja budowy organów (XIX w.).
Autor
Bartłomiej Kopff


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 11:42:26

Kościół św. Klemensa (Wieliczka) - 25 głosów
Kościół św. Sebastiana (Wieliczka) - 7 głosów