Kościół św. Mikołaja Przyszowa (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudował w 1959 r. Józef Brylla z Krapkowic. Poprzedni 10-głosowy instrument Jana Baranowskiego został przeniesiony do kościoła Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie, a obecnie znajduje się na Akademii Muzycznej w Katowicach. Organy były od początku bardzo awaryjne, sprawiały wiele problemów w eksploatacji, aż w końcu na wiele lat zostały wyłączone z użytkowania. W 1986 r. przebudowę organów przeprowadził Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza, instalując nowy stół gry i modyfikując dyspozycję. Była ona wtedy następująca:

Manuał I Manuał II Pedał
Bourdon 16' Salicet 8' Subbas 16'
Pryncypał 8' Holflet 8' Oktawbas 8'
Gamba 8' Pryncypał 4' Cello 8'
Kryty 8' Róg nocny 4' Fletbas 4'
Oktawa 4' Oktawa 2'  
Flet 4' Rausch cymbel 2x  
Nasard 2 2/3' Kwinta 1 1/3'  
Tercflet 1 3/5'    
Superoktawa 1'    
Mixtura 5x*    

 

*) faktycznie 3x
Inne rejestry: MII-MI; MI-P; MII-P; Tremolo manuału II; wolna kombinacja; Piano; Mezzoforte; Forte; Tutti

Niestety po jakimś czasie instrument znów zamilkł. Stan taki trwał aż do 2016 roku, kiedy kolejną przebudowę przeprowadził Sławomir Piotrowski z Modlnicy. Zachowano stół gry wstawiony przez Mieczysława Gwoździa, jednak całkowicie wymieniając jego wnętrze. Trakturę zmieniono na elektropneumatyczną. Dodano 3 nowe głosy.

Prospekt neogotycki. Wiatrownice stożkowe. Stół gry wolnostojący; grający siedzi przodem do prezbiterium.

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Józef Brylla
Rok zakończenia budowy
1959
Liczba głosów
24
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Salicet 8'1. Kontrabas 16'
2. Pryncypał 8'2. Vox Coelestis 8'2. Subbas 16'
3. Gamba 8'3. Holflet 8'3. Oktawbas 8'
4. Flet kryty 8'4. Pryncypał 4'4. Cello 8'
5. Oktawa 4'5. Róg nocny 4'5. Fletbas 8'
6. Flet 4'6. Rurflet 4'
7. Kwinta 2 2/3'7. Nasard 2 2/3'
8. Oktawa 2'8. Tercflet 1 3/5'
9. Superoktawa 1'9. Cymbel 2x
10. Mikstura 5x
Pomoce
Połączenia: M II - M I, M I - P, M II - P
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, wolna kombinacja, tremolo manuału II
Rejestry zbiorowe: Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Stół gry

Stół gry

Stół gry przed przebudową

Stół gry przed przebudową


Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 22:01:28