Kościół św. Stefana Lipnica Mała (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument miał pierwotnie jeden manuał i pedał oraz trakturę pneumatyczną. Stół gry był wolnostojący, usytuowany centralnie na osi prospektu, przodem do ołtarza. Dyspozycja była następująca:

Manuał Pedał
Principál 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Echobas 16' *
Salicionál 8' Octávbas 8'
Gamba 8' Cello 8'
Vox coelestis 8'  
Flétna 8'  
Octáva 4'  
Nočný roh 4'  
Lesná flétna 2'  
Mixtura 3-4x  
 
Połączenia: M 4', M/P 8'
Urządzenie dodatkowe: Crescendo
Rejestry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte

 

Przed kilku laty Lech Skoczylas z Krakowa przebudował instrument. Trakturę zmieniono na elektropneumatyczną. Zainstalowano używany prostownik firmy Standard Elektrik Lorenz z 1962 r. oraz dwumanuałowy stół gry firmy Romanus Seifert & Sohn. Ponieważ nie zmieniano wyboru głosów, istniejącą dyspozycję rozdzielono na 2 manuały. Dobudowano urządzenie Tremolo.

Wiatrownice stożkowe. Jeden miech pływakowy w pomieszczeniu przylegającym do chóru muzycznego z oryginalnym wskaźnikiem ciśnienia firmy Rieger. Dźwignia do kalikowania nożnego oraz dmuchawa elektryczna. Stół gry wolnostojący; grający siedzi lewym bokiem do prezbiterium.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.

 


Budowniczy
Rieger
Opus
3003
Rok zakończenia budowy
1942
Liczba głosów
14  (13)
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 8'1. Pryncypał 8'1. Subbas 16'
2. Róg nocny 4'2. Trawers 8'2. Echobas 16' *
3. Oktawa 4'3. Gamba 8'3. Oktawbas 8'
4. Flet leśny 2'4. Vox coelestis 8'4. Cello 8'
5. Mixtura 3-4x5. Salicet 8'
Pomoce
Połączenia: Sub 2-1, Super 2-1, Super 1, 2-1, 1-P, 2-P
Urządzenia dodatkowe: wolna kombinacja, tremolo
Rejestr zbiorowy: Tutti
Przypisy
*) transmisja Subbasu na niższym ciśnieniu
Stół gry

Stół gry

Dawny stół gry

Dawny stół gry


Źródło
Oględziny własne 20.02.2017
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 18:55:53