Kościół św. Andrzeja Apostoła Osiek (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W roku 1558 przystąpiono do budowy drewnianego kościoła, który do dziś znaduje się na terenie parafii, nie jest jednak używany do celeów liurgicznych. 

Obecną murowaną świątynię zaczęto budować w 1904 roku. W 1907 r. rozpoczęto przenosiny przedmiotów kultu ze starego kościoła. Nie wiadomo jednak, czy przeniesiono organy. 

Wiadomo jednak, że parafia dysponowała 16-głosowym instrumentem zbudowanym przez Kazimierza Żebrowskiego z Krakowa w roku 1912 o trakturze pneumatycznej i następującej dyspozycji:

Manuał I Manuał II Pedał
Bourdon 16' Aeolina 8' Wiolonbas 16'
Pryncypał 8'    Voxcelestis 8' Subbas 16'
Gamba 8' Koncert flet 8'    Oktawbas 8'
Rurflet 8' Flet Minor 4'  
Portunal 8' Fletino 2'  
Oktawa 4'    
Flet 4'    
Mixtura 3ch    

Tremolo 

Połączenia: M II - I, Super M I, M I - P, M II - P
Kombinacje stałe: T, F, P

Instrument ten został w 1973 roku translokowany do miejscowości Płoki, gdzie znaduje się do dziś. Montażu dokonał Henryk Siedlar. 

W roku 1974 parafia zakupiła nowy instrument, a w roku 1991 przechodził on remont. 

Organy składają się z dwóch symetrycznych szaf organowych rozlokowanych na podwyższeniu po bokach chóru. 

Sół gry umieszczony jest bokiem do prezbiterium pod prawą szafą.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Henryk Siedlar
Rok zakończenia budowy
1974
Liczba głosów
27
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Gedekt 16'1. Bourdon 8'1. Kontrabas 16'
2. Pryncypał 8'2. Gemshorn 8'2. Subbas 16'
3. Holflet 8'3. Vox celestis 8'3. Oktawa 8'
4. Salicet 8'4. Prestant 4'4. Fletbas 8'
5. Oktawa 4'5. Rurflet 4'5. Chorałbas 4'
6. Róg nocny 4'6. Oktawa 2'6. Kwinta szumiąca 2 2/3+2'
7. Kornet 4'+2 2/3'+2'+1 3/5'7. Sesqualtiera 2 2/3'7. Puzon 16'
8. Flet leśny 2'8. Kwintflet 1 3/5'
9. Mixtura 3-5x9. Cymbel 1/2'
10. Trompet 8'10. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: M I-P, M II-P, M II-M I, Super M II - M I
Stałe Kombinacje: P, F, T
2 wolne kombinacje
Crescendo
Automat pedału
Wyłącznik głosów językowych
Żaluzja manuału II
Tremolo manuału II
Stół gry

Stół gry


Źródło
Oględziny własne 26.01.2017
http://www.parafia-osiek.pl/?kalendarium,17
Informacje o poprzednich organach z kwerend Piotra Matogi
Rozmowa z księdzem proboszczem
Autor
Paweł Pajor


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:34

Kościół św. Stanisława Biskupa (Osiek) - 12 głosów
Kościół św. Stanisława Biskupa (Osiek) - 10 głosów
Kościół Wniebowzięcia NMP (Osiek) - 10  (9 ) głosów