Kościół Zwiastowania NMP Żelechów (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Szafa organowa po pierwotnie 12-głosowym instrumencie pneumatycznym Jana Szymańskiego z 1896 r., przebudowanym w 1905 r. na 16-głosowy przez Adolfa Homana*. Instrument ten przeniesiono bez szafy i części głosów do Ugoszczy k. Węgrowa.

DYSPOZYCJA POPRZEDNICH ORGANÓW

Manuał I Manuał II Pedał
Pryncypał 8' Dolce 8' Pryncypałbas 16'
Bourdon 8' Aeolina 8' Subbas 16'
Gamba 8' Dubeltflet 4'    Fletbas 8'
Salicet 8' Fugara 4' Cello 8'
Oktawa 4'    
Flet 4'    
Superoktawa 2'    
Mixtura III    

 

Dyspozycja obecnych organów została opracowana przez ks. prof. Jana Chwałka. Po ostatnim remoncie po 2015 r. została ona znacznie zmieniona. Wiatrownice stożkowe, miech pływakowy, dmuchawa elektryczna. Manuały C-a3, pedał C-g1.


Budowniczy
Czesław Kruszewski, Zbigniew Sianowski
Rok zakończenia budowy
1973
Liczba głosów
21
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 16’1. Salicet 8’ 21. Pryncypał 16’ 2
2. Pryncypał 8’ 22. Bourdon 8’ 22. Subbas 16’ 2
3. Szpicflet 8’3. Pryncypał 4’3. Oktawbas 8’
4. Gamba 8’ 34. Rurflet 4’4. Fletbas 8’ 10
5. Oktawa 4’ 25. Vox humana 8’ 65. Puzon 16’ 11
6. Gemshorn 4’ 46. Nasard 2 2/3’ 7
7. Trąbka 8’ 57. Nacht horn 2’ 8
8. Mixtura 4 ch. [2']8. Tercja 1 3/5’ 9
Pomoce
Połączenia: M II/I, M I/P, M II/P,
Sub II/I, Super II/I
Urządzenia dodatkowe: crescendo, tremolo manuału II, kombinacja pedałowa, dwie wolne kombinacje, wyłączniki indywidualne głosów językowych (dobudowane)
Stałe kombinacje: Piano, Forte, Tutti
Przypisy
1) ks. Antoni Pietrzyk MSF, Przyczynki do historii organów w Żelechowie, [w:] Studia Organologica, t. I, Lublin 1994, s. 89, 90.
2) głos zachowany z poprzednich organów
3) przed remontem Super oktawa 2' 2
4) przed remontem Flet kryty 4'
5) przed remontem Sesquialtera 2 ch.
6) przed remontem Acuta 3 ch. [1/2']
7) przed remontem Kwinta fletowa 1 1/3'
8) przed remontem Róg kozi 2’
9) przed remontem Sifflet 1'
10) przed remontem Chorałbas 4'
11)przed remontem Kwinta szum. 2 ch. [2 2/3'+2']
Stół gry

Stół gry


Źródło

Ankieta Ośrodka Dokumentacji Zabytków z 1970 r.
Jerzy Gołos, Polskie organy…, s. 379.
Aktualizacja opisu i zdjęcia: Piotr Dudzic

Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2023-04-27 12:05:16