Kościół Znalezienia Krzyża Świętego Lipce Reymontowskie (łódzkie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument poświęcił Marian Duś, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, 22 października 1989 r. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Dźwignia do kalikowania nożnego i dmuchawa elektryczna. Stół gry wbudowany z prawej strony szafy.


Budowniczy
Włodzimierz Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1989
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8' *1. Bourdon 8'1. Subbas 16'
2. Rurflet 8'2. Salicet 8'2. Fletbas 8'
3. Oktawa 4'3. Blokflet 4'3. Oktawbas 4'
4. Flet kryty 4'4. Pryncypał 2'
5. Nasard 2 2/3'5. Kwinta 1 1/3'
6. Flet leśny 2'6. Cymbel 3x
7. Mixtura 4x
Pomoce
Połączenia: II-I, II-P, I-P
Tremolo manuału II
Przypisy
*) na manubrium napis Pryncypał 16'
Stół gry

Stół gry


Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:18