Kościół św. Stanisława Kostki Trębki (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudowała firma Kazimierza Majszczyka i Bronisława Pulszy z Warszawy w 1958 roku. Wcześniej był 8-głosowy instrument pochodzący prawdopodobnie z I połowy XIX wieku. Montaż organów rozpoczął się 12 maja 1958 r. i trwał 2 miesiące, a pracowały przy nim 4 osoby. Gotowy instrument poświęcił 14 lipca 1958 r. biskup Tadeusz Paweł Zakrzewski, ordynariusz płocki.

W okresie od marca do maja 1996 r. odbył się remont, którego wykonawcą był Ryszard Szamel z Włocławka.

Prospekt składa się z pięciu członów, z których środkowy i skrajne są nieme. Jedynie dwie wieże piszczałkowe zawierają piszczałki grające i należą do szaf organowych. Lewa szafa mieści sekcję manuału II, zaś prawa – sekcje manuału I i pedału. Ze względu na szczupłość miejsca, najmniejsze piszczałki sekcji manuału I są umieszczone na osobnej małej wiatrownicy w górnej części szafy. Stół gry usytuowany jest centralnie na osi prospektu (grający siedzi przodem do prezbiterium). Nad klawiaturami znajduje się tabliczka następującej treści:

WYTWÓRNIA ORGANÓW
K. MAJSZCZYK B. PULSZA
WARSZAWA–GROCHOWSKA 144

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.

 


Budowniczy
Kazimierz Majszczyk, Bronisław Pulsza
Rok zakończenia budowy
1958
Liczba głosów
12
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Gemshorn 8'1. Subbas 16'
2. Bourdon 8'2. Holflet 8'2. Oktawbas 8'
3. Oktawa 4'3. Salicet 8'
4. Rourflet 4'4. Nasard 2 2/3'
5. Mixtura 3 chóry5. Nachthorn 2'
Pomoce
Połączenia: Super M I, M I do pedału, M II do pedału, Super M II do I, Subo M II do I, Manuał II do I
Urządzenia dodatkowe: Automat pedałowy, wolna kombinacja, crescendo, Tremolo Rourflet, Tremolo Nasard
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti
Stół gry

Stół gry

Poprzednie organy

Poprzednie organy


Źródło
Kronika parafialna
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:13