Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Stary Jarosław (zachodniopomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Budynek kościoła powstał w XIV wieku, a w XIX został poddany przebudowie. Znadujący się w nim instrument jest dziełem Christiana Friedricha Voelknera i został wykonnany dla ówczesnej parafii protestanckiej. Potwierdza to kilka charakterstycznych cech, które występują w instrumentach organimistrza z Duninowa:

  • stół gry zamykany parą drzwiczek,
  • umiejscowienie manubriów (po bokach i wyciąganych do środka w kierunku grającego),
  • wygląd dżwigni do kalikowania. 

Również za autorstwem tego budowniczego przemawia położenie miejscowości w pobliżu Duninowa oraz występowanie instrumentów Voelknera w okolicy (Kowalewice, Krupy, Rusinowo). Niestety nie jest znana data powstania organów. Można jedynie stwierdzić, że instrument powstał w czasie działalności organmistrza w Duninowie, czyli pomiędzy 1859 a 1900 rokiem. 

Obecnie (lipiec 2016) instrument jest zdewastowany. Piszczałki należące do różnych głosów rozrzucone są po wnętrzu instrumentu. a drzwiczki od stołu gry są zamknięte.

Z ocalałych rzeczy należy wymienić:

  • szafę organową wraz z piszczałkami prospektowymi,
  • klawiaturę nożną,
  • dźwignię do kalikowania (umiejscowioną w suficie po prawej stronie instrumentu),  
  • fragmenty traktury,
  • wiatrownice.

Dźwignia do kalikowania stanowiła jedyne źródło napędu instrumentu. 

Stół gry umieszczony był w przedniej ścianie szafy organowej w jej centralnej części. Z wnętrza instrumentu widoczne są ślady po 8 manubriach. 


Budowniczy
Christian Friedrich Voelkner
Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
6
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. [brak tabliczki]1. [Subbas 16']
2. [brak tabliczki]
3. [brak tabliczki]
4. [brak tabliczki]
5. [brak tabliczki]
Pozostałości stołu gry (widok od wnętrza instrumentu)

Pozostałości stołu gry (widok od wnętrza instrumentu)

Klawiatura nożna

Klawiatura nożna

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Dźwignia do kalikowania

Dźwignia do kalikowania


Źródło
Oględziny własne 5.07.2016
Rozmowa z księdzem proboszczem
Autor
Paweł Pajor


Ostatnia modyfikacja: 2017-07-15 23:11:05