Kościół św. Mikołaja Brzeziny (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały zbudowane w 1936 r. przez firmę Władysława Kamińskiego z Warszawy, którą po śmierci założyciela w 1935 r. prowadzili Antoni Myśliwiec i Eugeniusz Stryek. Wcześniej był tu pozytyw Tomasza Falla z 1905 roku (7 głosów, traktura mechaniczna), który został, po niezrealizowanej propozycji rozbudowy przez Wacława Biernackiego, przeniesiony wraz z barokową szafą do Kamionki Małej k. Limanowej. 

Remonty przeprowadzali: Franciszek Kandefer z Iwonicza (1959), Paweł Ziaja z Chmielnika (1992) i Grzegorz Stawowy z Woli Baranowskiej (2003). Wiatrownice stożkowe. Stół gry wolno stojący; grający siedzi przodem do ołtarza, a bokiem do szafy organowej.

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-d1.


Budowniczy
Władysław Kamiński (firma)
Rok zakończenia budowy
1936
Liczba głosów
14
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 16'1. Aeolina 8'1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Vox cel. 8'2. Cello 8'
3. Gamba 8'3. Salicet 8'
4. Holflet 8'4. Gedekt 8'
5. Oktawa 4'5. Blokflet 4'
6. Flet 2'
7. Mixtura 3x
Pomoce
Połączenia: II-I, II-P, I-P, Sup. I (kompletne)
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, crescendo, tremolo
Registry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Stół gry

Stół gry

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego


Źródło
Archiwum diecezjalne w Tarnowie: ankiety dotyczące organów (Brzeziny, Kamionka Mała)
Archiwum parafialne w Brzezinach: korespondencja w sprawie budowy organów
ks. Andrzej Widak, Zabytkowe organy w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze), Lublin 2008 (praca doktorska napisana w Instytucie Muzykologii KUL)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:11

Kościół św. Sebastiana (Brzeziny) - 7 głosów