Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Opactwo Benedyktynów) w Tyńcu − pozytyw w prezbiterium Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument w prezbiterium kościoła istniał co najmniej od końca XVII w. Wiadomo, że w 1691 r. na bocznej ścianie powstały organy zbudowane przez Jana Głowińskiego z Krakowa, a ufundowane przez opata Józefa Lubomirskiego. Są one wzmiankowane w inwentarzu z 1835 r. jako zniszczony instrument wyposażony w sekcję pedału. Zły stan organów, utrzymujący się nadal w pierwszej połowie XX w., spowodowany był pożarem, który zniszczył miechy mieszczące się w pomieszczeniu nad instrumentem. Wygląd barokowego prospektu organowego został utrwalony na fotografiach z 1929 r. Widać na nich między innymi dwie pary piszczałek tympanu flankujących zewnętrzną strukturę instrumentu (analogiczne rozwiązanie znane jest z organów Głowińskiego z ok. 1679 r. w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu). Ostatecznie instrument został rozebrany w 1940 r. Do dziś zachowały się po nim tylko fragmenty snycerki.

Obecnie w prezbiterium świątyni stoi pozytyw firmy Eule z Budziszyna zbudowany w 1989 r. Jego prospekt wzorowany jest na XVI-wiecznym pozytywie ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Lipsku.

Skala manuału: C-f3 z podziałem na bas (C-h) i dyszkant (c1-f3).


Budowniczy
Hermann Eule
Opus
546
Rok zakończenia budowy
1989
Liczba głosów
4
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Gedackt 8 Fuß
2. Prinzipal 4 Fuß
3. Rohrflöte 4 Fuß
4. Octave 2 Fuß
Stół gry

Stół gry

Niezachowane organy J. Głowińskiego z 1691 r.

Niezachowane organy J. Głowińskiego z 1691 r.

Niezachowane organy J. Głowińskiego z 1691 r.

Niezachowane organy J. Głowińskiego z 1691 r.


Źródło
Źródła rękopiśmienne:
Archiwum Benedyktynów w Tyńcu (kroniki),
"Breviarium Historiae Tynecensis";

Opracowania:
J. Marszał, "Przewodnik po kościele i ruinach klasztoru pobenedyktyńskiego w Tyńcu", Kraków 1908,
P. Sczaniecki, "Katalog opatów tynieckich" [w:] "Nasza Przeszłość", t. XLIX, Kraków 1978.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2021-08-29 22:10:54

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów