Kościół św. Andrzeja Apostoła Zgłobień (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W roku 1950 z inicjatywy óczesnego proboszcza ks. Michała Popawskiego oraz rady parafialnej zostały zamówione 20-głosowe organy w Krakowie, w firmie Biernackich. Ze względu na częste opóźnienia, uzasadnione licznymi zamówieniami instrumentów w firmie, organy w pełni do użytku zostały oddane w roku 1954. Instrument działał sprawnie i bez większych problemów. W 1958 r. została zakupiona dmuchawa, a w kolejnych latach były przeprowadzane różnego rodzaju przeglądy związane ze strojeniem poszczególnych głosów i piszczałek oraz usuwaniem drobnych usterek. Prace te wykonywał Stanisław Wilewski.

W roku 2002 rozpoczął się generalny remont i modernizacja organów. Prac podjął się Janusz Wilewski z Nockowej. Naprawa ta była konieczna przede wszystkim z uwagi na zarobaczenie elementów drewnianych. Cała konstrukcja musiała zostać wymieniona, a drewniane piszczałki zostały zakonserwowane odpowiednim środkiem. Rok później zakupiono dla przebudowy organów 6 m3 drewna dębowego. Modernizacji uległy: prospekt, stół gry, ławka, klawiatura nożna, miech. Dobudowano nową wiatrownicę i zakupiono dmuchawę firmy „Tywent” z Tyczyna. Do organów zamówiono również dodatkowe głosy z pracowni organmistrza Wiesława Niżnika z Warszawy. Ze względu na zły stan zdrowia wykonawcy prace zostały wstrzymane, a wznowiono je w 2016 roku. Na przełomie tego i następnego roku wstawiono 6 dodatkowych głosów, po trzy do obydwu manuałów. Uruchomiono cały prospekt w którym są umieszczone poszczególne piszczałki głosów Pryncypał 8' oraz Pryncypał skrzypcowy 8'. Oprócz tych dwóch głosów zostały uruchomione: Flet otwarty 4', Picolo 2', Nachthorn 4' oraz Tercja 1 3/5'. Zamontowano dodatkowe wiatrownice, relajsy, wykonano wszystkie potrzebne regulacje. Zimą 2018 roku został sprowadzony z Niemiec głos językowy Trompet 8' i został on zainstalowany latem tegoż roku. Wszystkie prace zostały zrealizowane przez Janusza Wilewskiego oraz Ryszarda Picha, organistę parafii Zgłobień. Generalne strojenie całego instrumentu odbyło się pod koniec czerwca 2019 roku.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
1954
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
27
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Pryncypał skp. 8'1. Violon 16'
2. Pryncypał 8'2. Gamba 8'2. Subbas 16'
3. Salicet 8'3. Aeolina 8'3. Fletbas 8'
4. Hoflet 8'4. Vox coelestis 8'4. Cello 8'
5. Oktawa 4'5. Bourdon 8'5. Oktawa 4'
6. Fugara 4'6. Praestant 4'
7. Rurflet 4'7. Trawers flet 4'
8. Flet otwarty 4'8. Nachthorn 4'
9. Piccolo 2'9. Oktawa 2'
10. Mixtura 3x10. Kwinta 2 2/3'
11. Trompet 8'11. Tercja 1 3/5'
Pomoce
Połączenia: II-I, Super I, Super II-I, Sub II-I, Super II, I-P, II-P
Rejestry zbiorowe: Tutti, Forte, Piano
Automat pedału, Crescendo, wolna kombinacja, tremolo manuału II
Stół gry

Stół gry


Źródło
Informacje udzielone przez Janusza Wilewskiego, źródła uzyskane z kroniki parafialnej oraz własne obserwacje
Autor
Ryszard Pich


Ostatnia modyfikacja: 2019-06-23 22:01:31