Kościół Matki Bożej Częstochowskiej Maszewo (zachodniopomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudowane przez Barnima Grüneberga ze Szczecina w 1868 roku.

Instrument został usytuowany na emporze drewnianej nad wejściem do kościoła. Szerokość szafy organowej wynosi 450 cm, głębokość - 340 cm, wysokość - 630 cm.

1. Prospekt

Prospekt szafowy z trzema płaszczyznami wieżyczkowymi, w których stoją grające piszczałki z głosów: Principal 8' oraz Octave 4'. Piszczałki prospektowe zostały wykonane z blachy cynkowej. Są zaopatrzone w baczki i bródki - drewniane (kompletne), w niektórych piszczałkach brakuje stroików.

2. Stół gry, traktura

Instrument ma dwa manuały i klawiaturę nożną oraz mechaniczną trakturę. Stół gry został wbudowany w szafę instrumentu. Zachowany jest w stanie dobrym. Grający siedzi tyłem do nawy kościoła. Manuały mają po 54 klawisze (C-f3). Czarne klawisze zostały wykonane z drewna hebanowego, białe mają okleiny z kości słoniowej, Częstotliwość a1 - 435 Hz.

Nad klawiaturą manuału widnieje tabliczka określająca numer opusowy instrumentu, rok i nazwisko budowniczego oraz miejsce wykonania: NR 112 B. Grüneberg Stettin 1868. Obok tabliczki znajdują się dwa manubria włączające głosy umieszczone na dodatkowej wiatrownicy: z lewej Aeoline 8', z prawej Voxcele 8'. Głosy te włączane są pneumatycznie. Podobnie jak tremolo, zostały dobudowane w okresie późniejszym i połączone rurkami z tworzywa sztucznego z wiatrownicą manuału II.

Klawiatura pedału liczy 27 klawiszy (C-d1). Klawiatura pedału zachowana w stanie dobrym. Nieznaczne ślady po butach organistów świadczą, że sekcja pedału nie była nadużywana w ciągu dziesięcioleci. Wszystkie abstrakty, wałki skrętne, kątowniki i inne urządzenia mechaniczne w instrumencie zachowane są w stanie bardzo dobrym.

Po obu stronach klawiatury znajdują się toczone manubria z porcelanowymi tabliczkami i napisami oznaczającymi sekcje (H- Hauptwerk, O- Oberwerk, P-Pedal). Tabliczki są kompletne, niektóe wymagają renowacji napisów.

4. Rozmieszczenie głosów

a) Sekcja manuału I (Hauptwerk)

Piszczałki zostały rozmieszczone z podziałem na strony: lewą C i prawą Cis. W prospekcie stoi Principal 8' – w środkowej wieżyczce znajdują się piszczałki C-Gis. Połączone są metalowymi konduktami z wiatrownicą. Pozostałe piszczałki głosów Principal 8' i Octave 4' stoją za prospektem na wiatrownicy i są zrobione ze stopu cyny i ołowiu. Centralnie za prospektem stoi Bordun 16', za nim Siffloete 1' (piszczałki cynowo-ołowiane i cynkowe), głębiej Hohlfloete 8' (część piszczałek drewniana, reszta cynowo-ołowiana), następnie Flauto amabile 4' (piszczałki wykonane ze stopu cyny i ołowiu), dalej Octave 2' (piszczałki wykonane z blachy cynkowej), głębiej Quinte 2 2/3' z blachy cynkowej. Następnie usytuowano głos Mixtur 4 fach, repetujący co oktawę o oktawę (brak 8 piszczałek), wykonany ze stopu cyny.

b) Sekcja manuału II (Obwerwerk)

Sekcja manuału II została usytuowana na podwyższeniu. Od sekcji Hauptwerk oddziela ją kładka, na którą zamontowano małą wiatrownicę z dwoma delikatnie brzmiącymi głosami: Aeoline 8' i Voxcele 8'. Głosy te zostały dobudowane w późniejszym okresie i połączone za pomocą konduktów z tworzywa z wiatrownicą manuału II. Za Aeoline 8' i Voxcele 8' na zasadniczej wiatrownicy stoją kolejno:

  • Flageolet 2' – wykonany ze stopu cyny;
  • Viola d'amour 4' – wykonany ze stopu cyny;
  • Liebl. Gedackt 8' – część piszczałek drewniana, część wykonane ze stopu cyny;
  • Geig. Principal 8' – część piszczałek drewniana, część wykonana ze stopu cyny;
  • Salicional 8' – część piszczałek drewnianych, część ze stopu cyny.

c) Sekcja pedału

W sekcji pedału znajduje się pięć głosów ustawionych na wiatrownicy stożkowej. Piszczałki tej sekcji za wyjątkiem czterech piszczałek Octave 4' są kompletne. Wszystkie wymagają konserwacji. Ustawienie głosów tej sekcji wygląda następująco:

  • Octave 4' – wszystkie piszczałki wykonane z blachy cynkowej;
  • Gedacktbass 8' – piszczałki drewniane;
  • Octavbass 8' –  piszczałki drewniane;
  • Violonbass 16' – piszczałki drewniane, brak stroików;
  • Subbass 16' –  piszczałki drewniane.

5. Wiatrownice

W instrumencie zastosowano dwa rodzaje wiatrownic: klapowo-zasuwową dla sekcji manuału I i II oraz stożkową dla sekcji pedału. Stan zachowania - dobry.

6. Miechy, dmuchawa

Zastosowano cztery miechy skrzyniowe. Na wieży przy miechach usytuowana mechanizm do kalikowania dla dwóch osób. Dmuchawa firmy Vaco.


Budowniczy
Barnim Grüneberg
Opus
112
Rok zakończenia budowy
1868
Liczba głosów
21
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Hauptwerk Obwerwerk 
1. Bordun 16'1. Geig Principal 8'1. Subbass 16'
2. Principal 8'2. Liebl. Gedackt 8'2. Violonbass 16'
3. Hohlfloete 8'3. Salicional 8'3. Gedacktbass 8'
4. Octave 4'4. Aeoline 8'4. Octavbass 8'
5. Flauto amabile 4'5. Voxcele 8'5. Octave 4'
6. Octave 2'6. Viola d'amour 4'
7. Quinte 2 2/3'7. Flageolet 2'
8. Siffloete 1'
9. Mixtur 4 fach
Pomoce
I-P, II-P, II-I

Źródło
Inwentaryzacja organów autorstwa ks. dr. Zbigniewa Woźniaka
Autor
Grzegorz Pruski


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-17 23:47:57


BartekPilot52
BartekPilot52 2020-10-16 08:21:50 Edytowany
Urzytkownik Gedackt, skontaktuj się proszę ze mną - bartekpilot52@gmail.com. Dzięki
Gedackt
Gedackt 2020-05-25 09:45:11 Edytowany
Organy od zeszłego roku po remoncie z powrotem są czynne