Kościół Wniebowzięcia NMP parafii św. Floriana Jednorożec (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały oddane do użytku 5 sierpnia 1967 r. Ich budowniczym był Fabian Jarzymowski, prowadzący warsztat w miejscowości Broczyna koło Dretynia (obecnie województwo pomorskie, powiat bytowski). W pierwotnym stanie instrument miał 6 głosów, jeden manuał i pedał, trakturę pneumatyczną i wiatrownice stożkowe. Dyspozycja była następująca:

Manuał (C–f3) Pedał (C–d1)
Pryncypał 8’ Subbas 16’
Gedakt 8’  
Salicet 8’  
Oktawa 4’  
Piccolo 2’  
   
Super, Połącz. ped., Tremolo

W 1986 r. remontu i przeniesienia organów ze starego do nowo zbudowanego kościoła dokonał Eugeniusz Bednarek z Kaczanowa koło Wrześni. W 1991 r. remontowano dmuchawę elektryczną. Jakieś prace naprawcze przeprowadzono jeszcze na wiosnę 1998 r.

Latem 2018 r. miała miejsce rozbudowa organów, którą przeprowadził Romuald Milewski z Zambrowa. Dla jej potrzeb zakupiono elementy (prospekt, stół gry, piszczałki i wiatrownice sekcji manuału I i pedału) instrumentu o trakturze elektropneumatycznej, zdemontowanego z kościoła św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, zbudowanego w 1959 r. przez firmę Wacława Biernackiego z Krakowa. Elementy te ustawiono przed starą szafą organową, jednak w nieco inny sposób niż w Lublinie. Sekcję manuału z instrumentu Jarzymowskiego zaadaptowano jako sekcję manuału II w rozbudowanych organach, natomiast Subbas ze starych organów zdemontowano. Zakupiono nową dmuchawę włoskiej firmy Valter Daminato.

Obecnie organy mają 11 głosów, dwa manuały i pedał, trakturę elektropneumatyczną, wiatrownice stożkowe i dwa miechy pływakowe. Stół gry wolnostojący; grający siedzi przodem do prezbiterium.

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.


Budowniczy
Fabian Jarzymowski
Rok zakończenia budowy
1967
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8’1. Holflet 8’ *1. Subbas 16’
2. Bourdon 8’2. Salicet 8’2. Fletbas 8’
3. Oktawa 4’3. Trawersflet 4’ **
4. Rurflet 4’4. Pikolo 2’
5. Mixtura 3 ch.5. Flet 8’
Pomoce
Połączenia: II–I, Super II–I,
Subo II–I, Super II, I–P, II–P
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, wolna kombinacja, crescendo, tremolo manuału II
Stałe kombinacje: Piano, Forte, Tutti
Przypisy
*) faktycznie Pryncypał 8’
**) faktycznie Oktawa 4’
Stół gry

Stół gry

Ogólny widok instrumentu przed przebudową

Ogólny widok instrumentu przed przebudową

Stół gry przed przebudową

Stół gry przed przebudową

Prospekt dawnych organów<br />w kościele św. Mikołaja w Lublinie

Prospekt dawnych organów
w kościele św. Mikołaja w Lublinie


Źródło

Oględziny własne instrumentu
Maria Weronika Kmoch, Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu, Jednorożec 2020, s. 103, 132–133.
Zdjęcia organów przed przebudową: Maria Weronika Kmoch

Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2022-11-14 16:19:27