Kościół św. Jana Chrzciciela Brzozowa (podlaskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument wyszedł spod ręki jednego Władysława Kamińskiego, brata Zygmunta Kamińskiego seniora, w 1928 r. Jest to jeden z pierwszych samodzielnych instrumentów tego budowniczego. W czasie wojny organy doznały uszkodzeń spowodowanych odłamkami. Około roku 1989 przeszły remont wykonany przez Wiesława Kamińskiego z Warszawy (niezwiązanego zawodowo ani rodzinnie z firmą Kamińskich). Obecnie instrument utrzymywany jest w stanie używalności staraniem parafian i księdza proboszcza. Wszystkie głosy charakteryzują się brzmieniem typowym dla instrumentów firmy Kamińskich z tamtego okresu. Najciekawszym głosem w tym instrumencie jest Holflet, który charakteryzuje się łagodną, lecz śpiewną intonacją. Wiatrownice stożkowe.

Skala manuału: C–f3; skala pedału: C–d1.


Budowniczy
Władysław Kamiński
Rok zakończenia budowy
1928
Stan instrumentu
Zły
Liczba głosów
9
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Bourdon 16”1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8”
3. Gamba 8”
4. Aeolina 8”
5. Woxcelestis 8”
6. Holflet 8”
7. Octawa 4”
8. Mixtura 2” *
Pomoce
P. z M. I.
Super Octav (mechaniczne, uruchamiane pneumatycznie)
Wiatr
Stałe kombinacje: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti (nieczynne)
Przypisy
*) C: 2’+1 1/3’, c1: 2 2/3’+2’, c2: 4’+2 2/3’
Stół gry

Stół gry


Źródło

Oględziny własne 13.10.2022
Rozmowa z ks. Proboszczem 

Autor
Przemysław Kalata


Ostatnia modyfikacja: 2022-11-19 11:21:15

Kościół św. Mikołaja Biskupa (Brzozowa) - 7 głosów