Kościół św. Andrzeja Prabuty (pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Katolicki kościół św. Andrzeja został zbudowany w latach 1876-78 jako trzecia świątynia w mieście (po ewangelickich kościołach: miejskim oraz tzw. Polskim). W 1878 roku, zakład organmistrzowski Augusta Terletzkiego z Elbląga zbudował dla kościoła 12 głosowy instrument z mechaniczną trakturą i wiatrownicami zasuwowo-klapowymi. Ten najprawdopodobniej został zniszczony w czasie działań wojennych. 

Po 1945 roku do kościoła zostały sprowadzone organy z oddalonego o ok. 10 km kościoła w Gdakowie. Jest to instrument firmy Orgelbauanstalt B. Grüneberg ze Szczecina, wybudowany w roku 1910 i oznaczony numerem opus 623. Ma 11 głosów, stożkowe wiatrownice oraz pneumatyczną trakturę gry i rejestrów. Najprawdopododbniej organy były przebudowane w okresie powojennym (dowodem może tu być tabliczka z napisem ''Konzertflet 8''').

Obecnie instrument jest sprawny i regularnie używany podczas nabożeństw. Mimo to wymaga gruntownej renowacji, która ma zostać w najbliższym czasie przeprowadzona.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.


Budowniczy
Barnim Grüneberg
Opus
623
Rok zakończenia budowy
1910
Stan instrumentu
Zły
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8'1. Liebl. Gedackt 8'1. Subbass 16'
2. Gamba 8'2. Aeoline 8'
3. Hohlflöte 8'3. Konzertflet 8'
4. Octave 4'4. Violino de concerto 8'
5. Flauto dolce 4'
6. Ocarina 1'
Pomoce
Połączenia:
Manual-Coppel
Pedal-Coppel
Superoctav-Coppel (jako włącznik z oddzielnym kasownikiem pod manuałem I)

Kombinacje stałe (pod manuałem I):
Mezzo-Forte
Tutti
Auslösung

Tremolo (całość organów)
Stół gry

Stół gry

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego


Źródło
[autor nieznany], Orgelbauanstalt A. Terletzki Elbing Inhaber Ed. Wittek Hoflieferant Sr. Königlichen Hoheit de Prinzen Friedrich Leopold von Preußen, Geschäftsgründung 1857, Berlin 1908, s. 17.
Wizja lokalna.
Autor
Bartosz Skop


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-17 23:47:14