Kościół św. Michała Archanioła Włodzice Wielkie (dolnośląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument niesprawny. Brak części kartek z opisami głosów. W Stężycy jest instrument o bliźniaczym prospekcie i stole gry przeniesiony z Piastowa koło Jeleniej Góry. Ma on jednak wyraźnie inną dyspozycję. Podobny prospekt jest także w Rębiszowie. Tu dyspozycja wydaje się zbliżona. Podobny stół gry znajduje się w Wojciechowie, tu jednak jest zupełnie inny prospekt oraz tradycyjna kolorystyka klawiatur.


Rok zakończenia budowy
1770
Liczba głosów
24
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 16’1. CoppelFlaute 8’1. Ocktavb 8’
2. Prinzipal 8’2. Fu[gara?] 8'2. Violonb 16’
3. Flöte 8’3. Prinzipal 4’3. Quintb 8’
4. Hohlflöte 4’4. Salizet 4’4. Subbass 8’
5. [brak tabliczki]5. [brak tabliczki]5. [brak tabliczki]
6. [brak tabliczki]6. [brak tabliczki]6. [brak tabliczki]
7. [brak tabliczki]7. [brak tabliczki]
8. [brak tabliczki]8. [brak tabliczki]
9. [brak tabliczki]
10. [brak tabliczki]
Pomoce
Ventil I
Ventil II
Stół gry

Stół gry

Manubria, strona lewa

Manubria, strona lewa

Manubria, strona prawa

Manubria, strona prawa


Autor
Rafał Kołodziej


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 09:31:58

Kościół pomocniczy Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej (Włodzice Wielkie) - 6 głosów