Kościół św. Jana Chrzciciela Kłoczew (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pedał dostawiony w latach 30­-40. XX w. W 1994 r. kapitalny remont przeprowadził organmistrz Marian Leśniczuk, podczas którego przywrócił pierwotną dyspozycję instrumentu. Tabliczka z napisem: „Fecit Joannes Jurkiewicz 1760, Reparował M. L. a D 1994”. Głosy pedału uruchamiane za pomocą dźwigni. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Miech magazynowy. Kolejność głosów od prospektu.

Manuał CFDGEA-c3, pedał C-H.

Dyspozycja wg Wiktora Łyjaka – Koperta ODZ „Kłoczew”, 1980 r. oraz „Historia organów na terenie ...”, s. 92, 93.

Manuał: Pryncypał 8’, Gamba 8’, Super Octava 2’, Sedecima 1’, Spic flet 4’, Octava 4’, Quinta 2 2/3’, Mixtura 1/2’, Flet minor 4’, Flet minor 4’ (dwa wyciągi włączają jeden głos), Bourdon 8’, Portunal Flet 8’, Pedał: Subbas 16’.


Budowniczy
Jan Jurkiewicz
Rok zakończenia budowy
1760
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncy-pał [8']1. [Pryncypał 8']
2. Salcyon [4']2. [Pryncypałbas 16']
3. Octava [2']
4. Sedecima [1']
5. Cuspis [4']
6. Octava [4']
7. Quinta [3']
8. Mixtura [I 1/2']
9. Minor [4']
10. Major [4']
11. Portunal [8']
Stół gry

Stół gry


Źródło
Piotr Woźniak, Osiemnastowieczne organy w diecezji siedleckiej, Siedlce 2015
Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:22