Kościół św. Jana Chrzciciela Kłoczew (lubelskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pedał dostawiony w latach 30­. lub 40. XX w. W 1994 r. kapitalny remont przeprowadził organmistrz Marian Leśniczuk, podczas którego przywrócił on pierwotną dyspozycję instrumentu. Tabliczka z napisem: Fecit Joannes Jurkiewicz 1760, Reparował M. L. a D 1994. Głosy pedału uruchamiane za pomocą dźwigni. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Miech magazynowy. Kolejność głosów w dyspozycji – od strony prospektu.

Manuał CFDGEA-c3, pedał C-H.

W 1980 r. dyspozycja była następująca: 

Manuał Pedał
Pryncypał 8’ Subbas 16’
Gamba 8’  
Super Octava 2’  
Sedecima 1’  
Spic flet 4’  
Octava 4’  
Quinta 2 2/3’  
Mixtura 1/2’  
Flet minor 4’ *  
Flet minor 4’ *  
Bourdon 8’  
Portunal Flet 8’  

*) dwa wyciągi włączają jeden głos


Budowniczy
Jan Jurkiewicz
Rok zakończenia budowy
1760
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncy-pał [8']1. [Pryncypał 8']
2. Salcyon [4']2. [Pryncypałbas 16']
3. Octava [2']
4. Sedecima [1']
5. Cuspis [4']
6. Octava [4']
7. Quinta [3']
8. Mixtura [I 1/2']
9. Minor [4']
10. Major [4']
11. Portunal [8']
Stół gry

Stół gry


Źródło

Piotr Woźniak, Osiemnastowieczne organy w diecezji siedleckiej, Siedlce 2015
Wiktor Łyjak, koperta ODZ „Kłoczew”, 1980 r.
Wiktor Łyjak, Historia organów na terenie województwa siedleckiego do roku 1800, s. 92, 93.

Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2023-09-10 00:27:30