Kościół Matki Bożej Bolesnej parafii Goźlin (marianów) Mariańskie Porzecze (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pozytyw z około połowy XVIII w. wykonany w dobrym warsztacie, zapewne w zachodniej Polsce, został przywieziony do Mariańskiego Porzecza po 1776 roku, a przed 1793 rokiem, gdy był już tutaj remontowany. Przebudowany przez Ignacego Karczewskiego z Warszawy w 1872 roku.

Podczas generalnego remontu instrumentu, przeprowadzonego w latach 2018–2019 przez Martę Kogut z Rybnika, została przywrócona oryginalna krótka oktawa oraz pierwotny grafitowy kolor szafy organowej. Przywrócono nazwy głosów z czasów przebudowy Karczewskiego, odkryte pod późniejszymi oznaczeniami rejestrów podczas rozbiórki pozytywu w kwietniu 2018 r. oraz na tej podstawie zamieniono ustawienie dwóch głosów na wiatrownicy (Salicet 4’ i Flet minor 4’), wyremontowano miech i kanał powietrzny oraz zamontowano nową dmuchawę elektryczną do napędu miecha, a także Tympan. Zrekonstruowano istniejący kiedyś (pierwotny) Zimbelstern (Stella). W 2020 r. Marta Kogut dobudowała dwugłosową sekcję pedałową, również o trakturze mechanicznej i wiatrownicy klapowo-zasuwowej, umieszczoną w niezależnej szafie dostawionej do tylnej ściany kościoła. Pozytyw jest także wykorzystywany w celach koncertowych.

Wiatrownica klapowo-zasuwowa, miech magazynowy dwufałdowy z podawaczem klinowym. Głosy Flet major 8’ i Flet minor 4’ pochodzą z XVIII w. Strój historyczny – Neidhardt 1732 (für ein Dorf).

Manuał CDEFGA–c3, pedał CDEFGA–c1.


Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 4' *1. Oktawbas 8’
2. Flet Major 8'2. Subbas 16’
3. Portunal 4'
4. Oktawa 2'
5. Quinta 1 1/2'
6. Salicet 4'
7. Mixtura [1’+1/2’+2/3’ III]**
8. Flet minor 4'
9. Bordon 8' ***
Pomoce
Urządzenia dodatkowe: Tympan, Stella (Zimbelstern)
Przypisy
*) największa środkowa puncowana piszczałka jest niegrająca
**) repetycje na dźwiękach c i c2, wzorzec północnoniemiecki
***) w rzeczywistości jest tu Portunal 8', najniższa oktawa ma piszczałki kryte
Stół gry

Stół gry

Prospekt przed remontem

Prospekt przed remontem

Stół gry przed remontem

Stół gry przed remontem


Źródło

Piotr Woźniak, Osiemnastowieczne organy w diecezji siedleckiej, Siedlce 2015

Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2023-06-25 00:35:02