Kościół Opieki św. Józefa Wrocław (dolnośląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Opisywany instrument dla ewangelickiego kościoła św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic wybudowała firma Sauer z Frankfurtu nad Odrą w roku 1906, z numerem opusowym 990. Były to 54-głosowe organy o trzech manuałach i pedale. W nieznanym momencie dziejowym organy zostały przebudowane w duchu Orgelbewegung (kosmetyczne zmiany w manuale I i znaczna zmiana kompozycji sekcji manuału II).

Po wojnie świątynia została przejęta przez Kościół Rzymskokatolicki. Budynek, którego znieszczenia szacowano na 40%, pierwotnie planowano przeznaczyć na siedzibę kapelani wojskowej, jednakże w 1946 roku obiekt przekazano karmelitom bosym, którzy w 1948 roku przejęli definitywnie kościół i plebanię, tworząc parafię pod nowym wezwaniem Opieki św. Józefa.

Organy, które stanowiły jeden z tych elementów wyposażenia, które ucierpiały w znacznym stopniu, uruchomiono częściowo już w roku 1947. Aktualne cechy instrumentu są wynikiem powojennej renowacji i odbudowy prowadzonej przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego. Z zachowanej kartki okolicznościowej dowiadujemy się, że prace przy organach zakończono ostatecznie w roku 1972, a poświęcenia dokonano 19 listopada. Instrument wyposażono w nowy stół gry, a dyspozycja została uszczuplona i przekomponowana. Oryginalny stół gry firmy Sauer znajduje się obecnie w Sypniewie (woj. mazowieckie).

W roku 2016 została wymieniona dmuchawa, obecnie jest to model Ventus firmy Laukhuff.

Na przełomie sierpnia i września 2017 r. wymieniono kontuar. Porządek klawiatur „pozytyw – główny – żaluzjowy” zmieniono na „Hauptwerk – Oberwerk – Schwellwerk”, przekomponowano układ kopulacji, a klapki rejestrowe przygotowano pod zmodyfikowaną dyspozycję, która będzie realizowana w kolejnych etapach prac przy instrumencie. Dodatkowo zamontowano setzer z 3 tys. kombinacji, rekorder na 40 zapisów, selektywne blokery głosów językowych, a dźwignię nożną crescendo zamieniono na wałek. Klawiatury ważone zostały zakupione u firmy Laukhuff. Wszystkie prace wykonał Jan Drozdowicz.

DYSPOZYCJA PIERWOTNA FIRMY SAUER

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
Principal 16’ Bourdon 16’ Lieblich Gedeckt 16’ Untersatz 32’
Principal 8' Principal 8' Principal 8’ Principalbass 16’
Doppelflöte 8' Konzertflöte 8' Soloflöte 8' Violon 16’
Viola di Gamba 8’ Salizional 8’ Spitzflöte 8' Subbas 16’
Flûte harmonique 8' Schalmei 8' Gedackt 8’ Quintatön 10 2/3'
Gemshorn 8' Rohrflöte 8’ Aeoline 8' Octavbass 8'
Bourdon 8’ Quintaton 8’ Vox coeleste 8' Violoncello 8’
Dulziana 8’ Octave 4’ Fugara 4’ Bassflöte 8'
Octave 4’ Traversflöte 4’ Fernrlöte 4’ Octave 4’
Rohrflote 4' Pikkolo 2' Nasard 2 2/3' Cornett 3 fach
Gemshorn 4' Sesquialtera 2 fach Flautino 2' Posaune 16’
Oktave 2' Mixtur 4 fach Klarinette 8' Trompete 8’
Rausch Quinte 2 2/3’ 2’ Oboe 8'    
Mixtur 4 fach      
Cornett 3-4 fach      
Bombarde 16’      
Trompete 8’      

 

DYSPOZYCJA FIRMY SAUER PO PRZEBUDOWIE

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
Principal 16' Principal 8' Lieblich Gedackt 16' Untersatz 32'
Principal 8' Rohrflöte 8' Principal 8' Principal 16'
Doppelflöte 8' Quintaton 8' Soloflöte 8' Violon 16'
Gamba 8' Salicional 8' Spitzflöte 8' Subbass 16'
Flûte 8' Octave 4' Gedackt 8' Quinte 10 2/3'
Gemshorn 8' Nachthorn 4' Aeoline 8' Octave 8'
Bourdon 8' Sesquialtera 2 fach. Voix celeste 8' Cello 8'
Dulciana 8' Piccolo 2' Fugara 4' Bassflöte 8'
Octave 4' Sifflöte 1' Fernflöte 4' Octave 4'
Rohrflöte 4' Mixtur 4 fach. Nasard 2 2/3' Cornett 3 fach.
Gemshorn 4' Cymbel 3 fach. Flautino 2' Posaune 16'
Octave 2' Rankett 16' Oboe 8' Trompete 8'
Quinte 1 1/3' Clarinette 8'    
Mixtur 4 fach.      
Cornett 3-4 fach.      
Bombard 16'      
Trompete 8'      

 

DYSPOZYCJA DOCELOWA (znajdująca się na obecnym stole gry)

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
Principal 16' Principal 8' Bourdon 16' Untersatz 32'
Principal 8' Quintatön 8' Ital. Principal 8' Principalbass 16'
Hohlflöte 8' Gedackt 8' Soloflöte 8' Violon 16'
Gemshorn 8' Principal 4' Salicional 8' Subbass 16'
Rohrflöte 8' Nachthorn 4' Vox coeleste 8' Quintbass 10 2/3'
Octave 4' Nasard 2 2/3' Fugara 4' Octavbass 8'
Bachflöte 4' Sesquialtera 2 fach Fernflöte 4' Bassflöte 8'
Quinte 2 2/3' Piccolo 2' Flautino 2' Violoncello 8'
Octave 2' Superoctave 1' Harmonia aetherea 3 fach Choralbass 4'
Mixtur 4 fach Scharff 4 fach Clarinette 8' Cornett 3 fach
Cornett 3-4 fach Oboe 8' Trompete harmonique 8' Posaune 16'
Trompete 8'     Trompete 8'

 


Budowniczy
Sauer
Opus
990
Rok zakończenia budowy
1906
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
47
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
Hauptwerk Oberwerk Schwellwerk 
1. Pryncypał 16'1. Kwintadena 8'1. Bourdon 16'1. Untersatz 32'
2. Pryncypał 8'2. Gedekt 8'2. Pryncypał 8'2. Pryncypałbas 16'
3. Gemshorn 8'3. Pryncypał 4'3. Soloflet 8'3. Violonbas 16'
4. Hohlflet 8'4. Róg nocny 4'4. Salicet 8'4. Subbas 16'
5. Rurflet 8'5. Sesquialtera 2x5. Vox coelestis 8'5. Kwintbas 10 2/3'
6. Oktawa 4'6. Piccolo 2'6. Praestant 4'6. Oktawbas 8'
7. Bachflet 4'7. Super Oktawa 1'7. Fernflet 4'7. Fletbas 8'
8. Oktawa 2'8. Szarf 4x8. Nasard 2 2/3'8. Cello 8'
9. Kwinta 1 1/3'9. Barpfeife 16'9. Flautino 2'9. Chorałbas 4'
10. Kornett 3-4x10. Rankett 8'10. Septada 2x10. Kornetbas 4x
11. Mixtura 5x11. Cymbel 3x11. Puzon 16'
12. Trompet 8'12. Mixtura 4x12. Trompet 8'
13. Obój 8'
Pomoce
III/I, II/I, III/II, I/P, II/P, III/P,
Super I, Sub II-I, Sub II, Super P
Tremolo II, Tremolo III
Żaluzja III, wałek crescendo
Setzer 3000 kombinacji
Nowy stół gry (2017)

Nowy stół gry (2017)

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Nowy stół gry (2017)

Nowy stół gry (2017)

Stary stół gry

Stary stół gry


Źródło
Informacja o firmie dokonującej powojennej przebudowy:
Andrzej Prasał. Kultura muzyczna w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-2003. Lublin 2009

Zdjęcia: Monika Matejko, Krzysztof Sobczuk
Autor
Tomasz Kmita-Skarsgård


Ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 09:56:19

Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych (Księże Małe) (Wrocław) - 12 głosów
Kościół św. Wojciecha (Wrocław) - 54 głosów
Kolegiata Świętego Krzyża – kościół dolny św. Bartłomieja (Wrocław) - 10 głosów