Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny – organy w nawie głównej Częstochowa (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument jest trzecim co do wielkości oraz największym instrumentem działającym w oparciu o trakturę pneumatyczną w Polsce. Połączenia oktawowe dla manuałów II, III oraz IV mają dodatkowe 12 piszczałek dla każdego rzędu. Obecny stan jest dostateczny do gry liturgicznej. Konieczny jest gruntowny remont całości instrumentu. Zachowane urządzenie do kalikowania.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
1949
Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
101
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Pryncypał 16'1. Kwintaton 16'1. Flet Major 16'1. Gedekt 16'1. Subkontrabas 32' ***
2. Bourdon 16'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał Włoski 8'2. Pryncypał Skrzypcowy 8'2. Pryncypałbas 16'
3. Pryncypał 8'3. Gamba 8'3. Dubelflet 8'3. Amabilis 8'3. Subbas 16'
4. Róg Kozi 8'4. Koncertflet 8'4. Bourdon 8'4. Rurflet 8'4. Wiolonbas 16'
5. Flet Otwarty 8'5. Flet Kryty 8'5. Viola Orsch 8'5. Viola D'amour 8'5. Harmoniczny Bas 16'
6. Salicet 8'6. Silwestrina 8'6. Aeolina 8'6. Praestant 4'6. Echobas 16'
7. Gedekt 8'7. Bachflet 8'7. Vox Coelestis 8' [2x]7. Róg Nocny 4'7. Kwintbas 10 2/3'
8. Fugara 8'8. Oktawa 4'8. Flet Harmoniczny 8'8. Trawersflet 4'8. Oktawbas 8'
9. Flet Dolce 8'9. Flet Kryty 4'9. Oktawa 4'9. Nassart 2 2/3'9. Cello 8'
10. Kwintaton 8'10. Flet Otwarty 4'10. Róg Kozi 4'10. Flet 2'10. Salicetbas 8'
11. Nasard 5 1/3'11. Fugara 4'11. Flet Kryty 4'11. Tercja 1 3/5'11. Bourdonbas 8'
12. Oktawa 4'12. Kwintflet 2 2/3'12. Cremona 4'12. Scharf 4 chóry12. Nsassard 5 2/3' (sic!) ****
13. Viola 4'13. Flageolet 2'13. Kwinta 2 2/3'13. Sesquialtera 2 2/3' [2 2/3'+1 3/5']13. Oktawa 4'
14. Flet Minor 4'14. Tercflet 1 3/5'14. Pikolo 2'14. Regal 8'14. Flet 4'
15. Rurflet 4'15. Superkwinta 1 1/3'15. Tercja 1 3/5'15. Klarnet 8' **15. Tercja 1 3/5'
16. Kwintflet 2 2/3'16. Róg Nocny 1'16. Septima 1 1/7'Harfa16. Kornet [4x] 4' [4'+2 2/3'+2'+1 3/5']
17. Superoktawa 2'17. Progresja 2'17. Flageolet 1'Dzwony17. Bombardon 32' (od c)
18. Pikolo 2'18. Kornet [5x] 8' [8'+4'+ 2 2/3'+ 2'+1 3/5']18. Kornet Mixtura [4x] 4' [4'+ 2 2/3'+2'+1 3/5']18. Puzon 16'
19. Tercja 1 3/5'19. Mixtura 2 2/3'19. Terccymbel 3 chóry [2/5'+1/3'+1/4']19. Trąba 8'
20. Cymbel [3x] 1/2' [1/2'+1/3'+1/4']20. Basson 16' **20. Obój 8'
21. Mixtura [3x] 2' [2'+1 1/3'+1']21. Tuba Mirabilis 8'21. Fagot 16' **
22. Trompet 8'22. Clairon 4'
23. Trompet 16'
24. [Trąbka Hiszpańska 8'] *
Pomoce
Połączenia:
[Trąbka Hiszpańska 8'], Ł II-I, Ł III-I, Ł IV-I, Ł III-II, Ł IV-II, Ł IV-III,Ł Super II-I, Ł Super III-I, Ł Super IV-I, Ł Super III-II, Ł Super IV-II, Ł Super IV-III, Ł Super I, Ł Super II, Ł Super III, Ł Super IV, Ł I-P, Ł II-P, Ł III-P, Ł IV-P. Organy mają również połączenie Superoktawowe dla pedału (bez dodatkowych piszczałek), włączające się automatycznie tylko i wyłącznie przy włączeniu Tutti

Rejestry pod I Manuałem:
A.P., Kas, Cresc, Kas, Ped Rej, Ped WK I, Ped WK II, Ped Kas, I Rej, I WK I, I WK II, I Kas, II Rej, II WK I, II WK II, II Kas, III Rej, III WK I, III WK II, III Kas, IV Rej, IV WK I, IV WK II, IV Kas, Ł, Ł, Ł, Ł, Jęz, Kas

Rejestry nad IV Manuałem skonfigurowane z rejestrami pod I Manuałem oraz dźwigniami nożnymi:
Reg, P, F, Tutti, Kas

Dźwignie nożne:
Kasownik, Registry, Kombinacja I, Kombinacja II, Piano, Forte, Tutti, Cresc

Rejestry Organów Bocznych nad rejestrami Połączeń

Voltomierz
Wałek Crescendo
Wskaźnik Crescendo
Żaluzja manuału III
Żaluzja manuału IV
Tremolo manuału III
Tremolo manuału IV
Przypisy
*) Rejestr znajduje się obok rejestrów połączeń, nie posiada żadnego napisu
**) Głosy przelotowe
***) C-H 16'+10 2/3'
****) Właściwie 5 1/3'
Stół gry

Stół gry

Dźwignie nożne

Dźwignie nożne

Wałek Crescendo oraz żaluzje

Wałek Crescendo oraz żaluzje


Źródło
Na podstawie oględzin własnych.
Autor
Artur Banaszczyk


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:00

Kościół św. Rocha (Częstochowa) - 7 głosów
Sanktuarium św. Józefa (Częstochowa) - 39 głosów
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Księży Salezjanów) (Częstochowa) - 28 głosów