Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego (cystersów) Sulejów (łódzkie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument w trakcie rekonstrukcji. Docelowo ma mieć 24 głosy. Stół gry wbydowany centralnie w cokół szafy organowej. Organista siedzi tyłem do ołtarza. Zachowane sprawne urządzenie do kalikowania. Rejestry pozytywu znajdują się na tylnej ścianie jego szafy. Brak jakichkolwiek połączeń.

Zakres manuałów: CDEFGA-c3: Zakres pedału: CDEFGA-c1.


Rok zakończenia budowy
ok. 1644
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Pozytyw Główny 
1. Flet Major 8'1. Rurflet 8'1. Principal 16'
2. Kwinta 3'2. Pryncypal 8'2. Pryncypal 8'
3. [wolny rejestr]3. Oktawa 4'3. Oktawa 4'
4. Pryncypal 4'4. Oktawa 2'4. [wolny rejestr]
5. Flet Minor 4'5. [wolny rejestr]5. [wolny rejestr]
6. Oktawa 2'6. Sedecima 1'6. [wolny rejestr]
7. Mixtura 3ch [1'+1/2'+1/3']7. Salicynał 8'7. [wolny rejestr]
8. Kwinta 3'8. [wolny rejestr]
9. [wolny rejestr]
Pomoce
Cymbelstern
Stół gry

Stół gry


Źródło
Autopsja
Zdjęcia: Piotr Thel
Autor
Artur Banaszczyk


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:14:54

Kościół św. Floriana (Sulejów) - 16 głosów