Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP Płock (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudowała firma Wilhelma Sauera w 1907 r. dla kościoła ewangelickiego w Żarach. Instrumentem w latach 20. opiekował się warsztat Gustava Heinzego, dokonując jego rozbudowy. II wojna światowa przerwała rozbudowę instrumentu. W 1951 r. trafił on do katedry płockiej. Instrument został przniesiony z Żar przez pracownię organmistrzowską Wacława Biernackiego, który wykonał większość elementów na nowo.

 

 


Budowniczy
Wilhelm Sauer
Rok zakończenia budowy
1907
Liczba głosów
72
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Trompet 8’1. Kwintaton 16’1. Gedekt 16’1. Gedekt 8’1. Trompet 8’
2. Kornet 5x2. Pryncypał 8’2. Pryncypał 8’2. Rurflet 4’2. Puzon 16’
3. Mixtura 4x3. Salicet 8’3. Burdon 8’3. Pryncypał 2’3. Mixtura 4x
4. Pikolo 1’4. Flet odkryty 8’4. Kwintaton 8’4. Kwinta 1 1/3’4. Flet 2’
5. Kwinta 1 1/3’5. Gedekt 8’5. Flet harm. 8’5. Tercja 1 3/5’5. Oktawa 4’
6. Flet 2’6. Oktawa 4’6. Aeolina 8’6. Mixtura 3X6. Fletbas 4’
7. Superoktawa 2’7. Kwintaton 4’7. Vox Celest. 8’7. Cymbel 3X7. Tercbas 6 2/5’
8. Kwinta 2 2/3’8. Flet minor 4’8. Oktawa 4’8. Cello 8’
9. Gemshorn 4’9. Nasard 2 2/3’9. Blokflet 4’9. Fletbas 8’
10. Rurflet 4’10. Róg nocny 2’10. Flet dolce 4’10. Kwintbas 10 2/3’
11. Oktawa 4’11. Tercja 1 3/5’11. Gemshorn 2’11. Oktawbas 8’
12. Gamba 8’12. Super kwinta 1 1/3’12. Nasard 2 2/3’12. Subbas 16’
13. Dubelflet 8’13. Sifflet 1’13. Róg nocny 1’13. Pryncypał 16’
14. Rurflet 8’14. Kwinta szum. 2 2/3’14. Sesquialtera 2 2/3’14. Wiolonbas 16’
15. Pryncypał 8’15. Szarf 5x15. Cymbel 3x15. Subkontrabas 32’
16. Dulcjan 8’16. Klarnet 8’16. Ranket 16’
17. Pryncypał 16’Dzwony [A-e]
18. Burdon 16’
Pomoce
Superoct. II z I, II/I, III/P, II/P, I/P, III/II, III/I, II/I
Trzy wolne kombinacje
Stałe kombinacje: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Tremolo III
Wyłącznik głosów językowych
Crescendo
Echo III
Przypisy
*) pozytyw w kopule, dobudowany w 1998 r. przez Andrzeja Porębskiego z Warszawy, sterowany trakturą elektropneumatyczną

Źródło

Opis uzupełniony o informacje z książki: ks. Marcin Sadowski, Płockie organy katedralne, Płock 2019

Autor
Paweł Antosiak


Ostatnia modyfikacja: 2024-06-11 10:09:01

Kolegiata św. Bartłomieja (Płock) - 25 głosów
Kościół św. Stanisława Kostki (salezjanów) (Płock) - 15 głosów
Świątynia Miłosierdzia i Miłości Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (Płock) - 11 głosów