Bazylika katedralna św. Zygmunta Płock (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudowała firma Wilhelma Sauera w 1907 r. dla kościoła ewangelickiego w Żarach. Instrumentem w latach 20. opiekował się warsztat Gustava Heinzego, dokonując jego rozbudowy. II wojna światowa przerwała rozbudowę instrumentu. W 1953 r. trafił on do katedry płockiej. Instrument został przniesiony z Żar przez pracownię organmistrzowską Wacława Biernackiego, który wykonał większość elementów na nowo.

 

 


Budowniczy
Wilhelm Sauer
Rok zakończenia budowy
1907
Liczba głosów
66
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Burdon 16'1. Kwintaton 16'1. Gedekt 16' 1. Subkontrabas 32'
2. Pryncypał 16' 2. Pryncypał 8' 2. Pryncypał 8'2. Wiolonbas 16'
3. Pryncypał 8'3. Salicet 8'3. Burdon 8' 3. Pryncypał 16'
4. Dubelflet 8'4. Flet odkryty 8' 4. Kwintaton 8' 4. Subbas 16'
5. Gamba 8'5. Gedekt 8' 5. Flet harmoniczny 8' 5. Kwintbas 10 2/3'
6. Gemshorn 4' 6. Oktawa 4' 6. Aeolina 8' 6. Oktawbas 8'
7. Rurflet 4'7. Kwintaton 4' 7. Vox coelestis 8' 7. Fletbas 8'
8. Oktawa 4' 8. Flet minor 4'8. Oktawa 4' 8. Cello 8'
9. Rurflet 4' 9. Róg nocny 2' 9. Blokflet 4' 9. Tercbas 6 2/5'
10. Superoktawa 2'10. Nasard 2 2/3'10. Flet dolce 4' 10. Fletbas 4'
11. Flet 2'11. Kwinta szumiąca 2 2/311. Gemshorn 2'11. Oktawa 4'
12. Kwinta 2 2/3'12. Sifflet 1' 12. Róg nocny 2'12. Flet 4'
13. Pikolo 1'13. Tecja 1 3/5'13. Nasard 2 2/3'13. Mixtura 4x
14. Kwinta 1 1/3'14. Superkwinta 1 1/3' 14. Sesguialtera 2 2/3'14. Puzon 16'
15. Kornet 5x15. Szarf 5x15. Cymbel 3x15. Trompet 8'
16. Mixtura 4x16. Klarnet 8'16. Rankiet 16'
17. Trompet 8'Dzwony A-e
18. Dulcjan 8'
Pomoce
Superoktawa, II/I, III/P, II/P, I/P, III/II, III/I, II/I
Trzy wolne kombinacje
Stałe kombinacje: P, MF, F
Tremolo III

Autor
Paweł Antosiak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:14:51

Kolegiata św. Bartłomieja (Płock) - 25 głosów
Kościół św. Stanisława Kostki (salezjanów) (Płock) - 15 głosów
Świątynia Miłosierdzia i Miłości Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (Płock) - 11 głosów