Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Ziempniów (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

4 lutego 1978 r. została podpisana umowa na budowę organów między proboszczem ks. Kazimierzem Kaczorem a Stanisławem Wilewskim. Według niej instrument miał być gotowy we wrześniu następnego roku i liczyć 10 głosów w jednym manuale i pedale. W 1979 r. jednak gromadzono tylko materiały do budowy organów. W 1980 r. rozpoczęto budowę 13-głosowego instrumentu i planowano kontynuować ją w roku następnym. Zgodnie z tym planem, w 1981 r. parafia dokończyła budowy organu i wypłaciła wszystkie należności. W 2012 r. remont instrumentu przeprowadził Andrzej
Ragan z Włocławka. 

Prospekt złożony z trzech grup piszczałek w układzie dośrodkowym Cokół oraz końce korpusów piszczałek tworzą kształt zbliżony do trójkąta. Grupa środkowa osadzona na nieznacznie obniżonej części cokołu.

Wiatrownice stożkowe. Stół gry wolnostojący, pod prawą częścią prospektu (grający siedzi prawym bokiem do prezbiterium).

Skala manuału: C–a3; skala pedału: C–f1.

 


Budowniczy
Stanisław Wilewski
Rok zakończenia budowy
1981
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncyp. 8’ 1. Vox coelestis 8’ 1. Subbas 16’
2. Salicet 8’ 2. Aeolina 8’ 2. Cello 8’
3. Bourdon 8’ 3. Flet 4’
4. Oktawa 4’ 4. Flet leśny 2’
5. Fugara 4’
6. Nazart 2 2/3’
7. Mixtura 3-ch
Pomoce
Połączenia:
• Super I
• II-I
• Super II-I
• Subo II-I
• I-P
• II-P

Urządzenia dodatkowe:
• wolna kombinacja
• tremolo

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 12:20:39