Kościół św. Stanisława i św. Wojciecha Poręby Dymarskie (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W 1988 r. planowano sprowadzić tutaj używane organy Jana Śliwińskiego z Bystrzycy, lecz po przewiezieniu instrument ten okazał się niezdatny do użytku, wskutek czego budowę nowych organów rozpoczął Piotr Tetlak. W latach 1989-1990 sprowadzono nowe głosy metalowe: Pryncypał, Gambę, Oktawę i Mixturę, które wykonała wytwórnia piszczałek Józefa Lasoty z Krakowa, stół gry oraz używane wiatrownice: sześciogłosową do manuału i trzygłosową do pedału. W 1991 r. od czerwca do października trwał montaż organów, ale nie został on ukończony. Dopiero w latach 1997-1999 budowę organów ukończył Eugeniusz Bałchan z Chmielnika wraz z synem Wojciechem. 2 czerwca 1997 r. przywieźli oni dwa nowe głosy, 21 lipca tego roku rozpoczęli prace, a 6 sierpnia zamontowane już były cztery głosy. Instrument został poświęcony 8 maja 1999 roku.

Prospekt trójpolowy. Środkowe pole najwyższe bez zwieńczenia architektonicznego, w zwieńczeniu Oko Opatrzności w promienistej glorii. W zwieńczeniu pól skrajnych kotarki. Poszczególne pola oddzielone od siebie pilastrami. Dekoracja snycerska w postaci uszu i putt.  

Wiatrownice stożkowe. Jeden miech pływakowy w pomieszczeniu przylegającym do chóru muzycznego.

Skala manuału: C–a3; skala pedału: C–f1.


Rok zakończenia budowy
1999
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 8’ 1. Subbas 16’
2. Gamba 8’ 2. Cello 8’
3. Flet kryty 8’ 3. Oktawbas 8’
4. Flet otwarty 4’
5. Oktawa 4’
6. Kwinta 4’ [sic!]
7. Mixtura 3 ch.
8. Picollo 2’ [sic!]
Pomoce
Połączenia:
• I/P
• Super I

Urządzenie dodatkowe: Tremolo
Rejestr zbiorowy: Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 11:30:13