Kościół św. Mikołaja Lubzina (podkarpackie)

Dawny prospekt

Dawny prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudował Rudolf Haase ze Lwowa w latach 1906-1907. Pierwotnie miały jeden manuał i pedał oraz 13 głosów. Dyspozycja była następująca:

Manuał Pedał
Principal 8' Subbas 16'
Bourdon 16' Violonczello 8'
Gamba 8'  
Waldhorn 8'  
Salicional 8'  
Woix celeste 8'  
Flat Amabilis 8'  
Flet Travers 4'  
Octawa 4'  
Violin 2'  
Mixtura 2 2/3'  

Ped-Man., Oktaw-Ped., Piano, Pleno, Tutti

W sprawozdaniu z wizytacji dziekańskiej z 1970 r. wspomniana jest przyczyna ich przebudowy: Liczą dopiero 60 lat, ale ciągle się psują, a są trudne do naprawienia, dlatego będą musiały byc w najbliższym czasie przebudowane, a przy tej okazji powiększone o 7 nowych głosów. Dowodzi to, że już wtedy istniały skonkretyzowane plany prac. Zostały one przeprowadzone z fundacji Klubu Lubzina w Chicago, a wykonał je Stanisław Broszko w 1972 r. Zainstalowano nowy, dwumanuałowy stół gry oraz wykonano nowy prospekt. Dotychczasowy zawieszono nad balustradą chóru jako atrapę.
W 1984 r. budowniczy wraz z bratem Bolesławem przeprowadził remont obiektu. Kolejny raz instrument był remontowany w latach 2006-2007. Dokonał tego Andrzej Ragan z Włocławka. Wstawiono wtedy w miejsce Pryncypału fletowego 8’ głos Unda maris 8’. Ragan ponownie remontował organy w 2014 r. po remoncie kościoła.

Zabytkowy prospekt z pierwotnego instrumentu jest zawieszony nad balustradą chóru muzycznego. Za nim znajduje się „właściwy” prospekt, który składa się z pięciu pól piszczałkowych ujętych lizenami. Układ piszczałek w skrajnych polach odśrodkowy, w pozostałych polach dośrodkowy. Szafa organowa utrzymana w kolorystyce naturalnego drewna.

Wiatrownice stożkowe. Dwa miechy pływakowe wewnątrz szafy organowej. Stół gry wolnostojący (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.


Budowniczy
Rudolf Haase
Rok zakończenia budowy
1907
Liczba głosów
21
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16’ 1. Prync. fletowy 8’ *1. Subbas 16’
2. Pryncypał 8’ 2. Salicjonal 8’ 2. Oktawbas 8’
3. Gamba 8’ 3. Vox coelestis 8’+4’ 3. Violoncello 8’
4. Flet amabilis 8’ 4. Pryncypał 4’ 4. Chorałbas 4’+2’
5. Rurflet 4’ 5. Trawersflet 4’
6. Oktawa 4’ 6. Nazard 2 2/3’
7. Wiolino 2’ 7. Flet leśny 2’
8. Mixtura 3 chór.8. Scharf 4 chór.
9. Obój 8’
Pomoce
Połączenia:
• Man I-p
• Man II-p
• Man II-I
• Sup II-I
• Sup II

Urządzenia dodatkowe:
• automat pedału
• dwie wolne kombinacje
• crescendo
• wyłącznik głosu językowego
• tremolo manuału II
• żaluzja manuału II

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Forte
• Tutti
Przypisy
*) faktycznie od 2007 r. Unda maris 8’
Stół gry

Stół gry

Tabliczka informująca o przebudowie

Tabliczka informująca o przebudowie

Nowy prospekt

Nowy prospekt


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Ankieta ODZ z 1971 r.
Zdjęcie dawnego prospektu: Marek Sztorc
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 19:58:45