Kościół Świętej Trójcy (Kostol Najsv. Trojice) Udavske (Prešovský)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument wybudowany w 1948 roku przez firmę Rieger-Kloss (opus 3053) składał się pierwotnie z dwóch symetrycznych szaf organowych rozlokowanych po bokach chóru muzycznego. 

W roku 2012 Maciej Mamel z Dobczyc przeprowadził remont instrumentu, podczas którego:

 • dokonano demontażu instrumentu w celu oczyszczenia, zaimpregnowania i naprawy poniszczonych części (piszczałek, ławeczek, konstrukcji organów), 
 • oczyszczono, zaimpregnowano i naprawiano na miejscu: wiatrownice, kanały, szafę organową,
 • wyremontowano, oczyszczono i zaimpregnowano stół gry,
 • przejrzano membramki od połączeń międzymanuałowych (ok. 500 szt.), a uszkodzone zostały wymienione na nowe (ok. 100 szt.),
 • klawiatury manuałów zostały dokładnie przejrzane i na nowo ustawione na odpowiednią głębokość nacisku,
 • klawiatura pedałowa została sprawdzona i na nowo ustawiono w niej twardość nacisku poszczególnych klawiszy,
 • w wiatrownicach dokładnie przejrzano wszystkie kancele głosowe, sprawdzono w nich papiery, uszczelniono je nowymi uszczelkami flanelowymi, a także wymieniono podejrzane stożki,
 • nad i pod orzeszkami zostały sprawdzone wszystkie filce i dokładnie wyregulowane zostały luzy celem wyciszenia pracy mechanizmu,
 • poniszczone elementy traktury (rurki aluminiowe, kolanka, rurki igielitowe) zostały wymienione na nowe,
 • mieszki w organach zostały wymienione na nowe skórzane (ok. 1200 szt.),
 • mieszki klinowe w kanałach rejestrowych zostały sprawdzone i uszczelnione,
 • drewniane elementy instrumentu (piszczałki, wiatrownice, kloce, kanały, kanaliki, ławeczki, relajsy, maszynki frontowe) zostały dokładnie oczyszczone i trzykrotnie zaimpregnowane preparatem owadobójczym Hylotox, następnie elementy te dokładnie zostały pokryte lakierobejcą ochronną celem uodpornienia ich od działań atmosferycznych,
 • szafę organową  dokładnie zaimpregnowano i wymyto,
 • piszczałki metalowe zostały oczyszczone, na nowo wyformowane oraz naprawiano w nich stroiki,
 • piszczałki frontowe zostały na nowo osrebrzone oraz wlutowano w nie dostroiki z blachy cynowej, celem uzyskania trwałości i stabilności stroju,
 • miech manuału I i pedału dokładnie sprawdzono i zaimpregnowano,
 • koszula miechowa została odpowiednio wzmocniona nowymi skórami,
 • w miechu manuału II zlikwidowano sprężyny powodujące zmienność ciśnienia powietrza i zamieniono je na tradycyjne obciążenie miecha znajdujące się na tłoku, dzięki czemu uzyskano stabilność manuału II,
 • w skrzynce regulacyjnej manuału II zamontowany został zawór zwrotny (tzw. firanki), który uniemożliwia uciekanie powietrza z miecha do wentylatora,
 • wadliwie działający aparat tremolo manuału II został wymieniony na nowy,
 • w dmuchawie organów sprawdzono stan panewek w silniku i wyważono turbinę,
 • zostały dorobione do istniejących relajsów śrubki regulacyjne, umożliwiające ustawienie natychmiastowego odbicia dźwięku i ustawienia doskonałej repetycji,
 • miał miejsce montaż organów, regulacja mechanizmów, wstawianie piszczałek, szczegółowa intonacja i strojenie całego instrumentu,
 • zlikwidowano głos Echobas 16' (transmisja Subbasu 16' na niższym ciśnieniu) i wstawiono w jego miejscu głosu Principal 16' (do budowy głosu wykorzystano piszczałki nieme znajdujące się w prospekcie. Piszczałki te zostały przerobione na grające, wlutowano w nich dostroiki, a także dokładnie odnowiono. Głos ten został umieszczony pomiędzy istniejącymi szafami organowymi. Brakujących 12 sztuk (pierwsza oktawa) zostało dorobionych z drewna sosnowego),
 • zostały dorobione trzy korytka głosowe (tzw. maszynki), na których umieszczono nowe piszczałki,
 • nowy głos połączono systemem pneumatycznym do istniejących organów, został on dokładnie zintonowany i nastrojony,
 • dorobiono także brakujące elementy szafy organowej (gzyms oraz drewniana ściana zasłaniająca mechanizm organów).

W kwietniu 2015 roku Maciej Mamel przeprowadził strojenie instrumentu.

Stół gry umieszczony jest pośrodku chóru muzycznego (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Rieger-Kloss
Opus
3053
Rok zakończenia budowy
1948
Liczba głosów
15
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8'1. Aeolina spevna 8'1. Subbas 16'
2. Salicional 8'2. Fletnia trubicova 8'2. Principal 16'
3. Kryt 8'3. Principal 4'3. Oktawbas 8'
4. Oktave 4'4. Roh nocni 2'
5. Fletnia plocha 2'5. Nasard 2 2/3'
6. Mixtur 3x6. Cornet 4x
Pomoce
Połączenia: M II-M I, M.I-P, M.II-P
Kombinacje stałe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Crescendo
Żaluzja manuału II
Tremolo manuału II
Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Piszczałki głosu Principal 16'

Piszczałki głosu Principal 16'

Prospekt przed przebudową

Prospekt przed przebudową


Źródło
Materiały własne
Data budowy i numer opusowy na podstawie katalogu firmy Rieger-Kloss
Autor
Maciej Mamel


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 10:57:52