Kościół św. Marcina Śnieciska (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwszy kościół w Śnieciskach został zbudowany w XII lub XIII wieku, w czasie, kiedy kapituła gnieźnieńska ufundowała tutejszą parafię. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1416 roku, zaś obecna świątynia powstała w 1767 roku. Proboszczem parafii był wówczas ks. Franciszek Brzeziński. Kościól został poświęcony w 1793 roku przez bp. Franciszka Rydzyńskiego. Budowniczym był mistrz ciesielski Jan Ślumski. Być może do nowego kościoła zostały przeniesione jakieś organy, które funkcjonowały w poprzedniej świątyni. Obecny instrument pochodzi z 1866 roku, a wybudował go Johann Spiegel z Rychtala, o czym informuje papierowa wklejka sporządzona w języku niemieckim znajdująca się wewnątrz komory klapowej wiatrownicy manuałowej. 

W organach odnaleziono również inne napisy świadczące o ich histroii:

 • po wewnętrznej stronie drzwiczek wejściowych do szafy instrumentu odnaleziono napis wykonany farbą i opatrzony datą 1910 oraz inicjałem, który zapewne został zamieszczony przez Romana Kończaka, który w tym czasie piastował stanowisko miejscowego organisty,
 • zapisek znajdujący się pod skrajnymi wieżami prospektowymi, który informuje o renowacji organów przeprowadzonej w 1919 r. przez Józefa Stanisławskiego z Poznania,
 • inskrypcja tego samego organmistrza z 1952 roku znaleziona na zamknięciu komory klapowej.

Poza tymi inskrypcjami nie posiadamy dalszych danych historycznych odnośnie kolejnych remontów oraz napraw śnieciskich organów, które z biegiem czasu zamilkły. 

W roku 2018 przystąpiono do planu uruchomienia organów i przywrócenia im dawnej świetności. Prace remontowe zostały przeprowadzone w latach 2019–2020, a przeprowadziła je pracownia organmistrzowska Tomasza Szałajdy.

Zakres prac obejmował między innymi:

 • demontaż i składowanie piszczałek oraz pomiar menzur piszczałkowych,
 • demontaż klawiatur oraz ławeczek piszczałkowych i kloców wraz z przeglądem wnętrza wiatrownic,
 • gruntowne czyszczenie piszczałek, które zostały ponownie zainstalowane w instrumencie,
 • czyszczenie wnętrza instrumentu, systemu powietrznego, miechów, konstrukcji nośnej,
 • wykonanie nowej ławki oraz puplitu nutowego według zachowanych wzorów w innych organach Johanna Spiegla z podobnego okresu budowy,
 • wykonanie i montaż nowych stylizowanych porcelanowych tabliczek opisujących włączniki rejestrów,
 • naprawę i rekonstrukcję elementów traktury,
 • czyszczenie wnętrza wiatrownic,
 • wymianę uszkodzonych ławeczek i kloców piszczałkowych,
 • wymianę oskórowania klap tonowych,
 • wymianę konstrukcji nośnej miechów i renowację oraz częściową rekonstrukcję dźwigni do kalikowania,
 • przegląd i skórowanie miechów,
 • montaż cichobieżnej dmuchawy,
 • wykonanie nowego drewnianego kanału pobierającego powietrze z wnętrza kościoła,
 • rekonstrukcję głosu Scharff,
 • malowanie szafy organowej,
 • strojenie i intonację.

Stół gry wbudowany w lewą stronę szafy organowej. Skala manuału: C–d3; skala pedału: C–c1


Budowniczy
Johann Spiegel
Rok zakończenia budowy
1866
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8 Fuß1. Subbaß 16 Fuß
2. Flt.amabili 8 Fuß2. Princ.baß 8 Fuß
3. Salicet 8 Fuß
4. Hohlfloete 8 Fuß
5. Pr.Octave 4 Fuß
6. Gemshorn 4 Fuß
7. Quinta 3 Fuß
8. Scharff 2 Fuß
Pomoce
Połączenie manuału do pedału
Stół gry

Stół gry


Źródło
Prace remontowe przy instrumencie (2019–2020)
Autor
Tomasz Szałajda


Ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 09:16:09