Kościół Matki Bożej Królowej Polski Mława (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały sprowadzone do kościoła z nieustalonej lokalizacji w Niemczech w 2001 roku. Na nowym miejscu montował je Andrzej Porębski z Warszawy. Instrument miał początkowo 11 głosów i wiatrownice upustowe. W latach 2004-2008 został powiększony do obecnej wielkości 22 głosów przez Tomasza Nagalskiego. Podczas rozbudowy wykonano nowe wiatrownice stożkowe i miech dla sekcji manuału II. Wykorzystano używane głosy z innych organów oraz całkiem nowe piszczałki.

W bocznych częściach szafy znajdują się sekcje manuałowe z podziałem na strony C i Cis: za prospektem sekcja manuału I, za nią sekcja manuału II. Centralną część szafy zajmują głosy pedałowe, również z podziałem na strony C i Cis, umieszczone prostopadle do prospektu. Na dolnym poziomie szafy ulokowane zostały dwa miechy pływakowe: dolny dla sekcji manuału I i pedału, górny dla sekcji manuału II. Stół gry jest wolnostojący, a organista siedzi lewym bokiem do prezbiterium. Widoczny jest ślad po jednej usuniętej dźwigni nożnej (prawdopodobnie żaluzji).

Skala manuałów: C–g3; skala pedału: C–f1.

 


Liczba głosów
22
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16’ 1. Gamba 8’ 1. Subbas 16’
2. Pryncypał 8’ 2. Gedekt 8’ 2. Fletbas 8’
3. Salicet 8’ 3. Pryncypał skrzypcowy 4’ 3. Pommer 8’
4. Gemshorn 4’ 4. Rurflet 4’ 4. Chorałbas 4’
5. Oktawa 4’ 5. Super Oktawa 2’ 5. Mixtura 3 ch
6. Kwinta 2 2/3’ 6. Sesquialtera 2ch
7. Blockflet 2’ 7. Nachthorn 2’
8. Mixtura 4ch8. Cymbel 3ch
9. Trompet 8’
Pomoce
Połączenia: II/I; I/Ped.; II/Ped. (jako dźwignie nożne); Sub [II-I]; Super II-I.
Urządzenie dodatkowe: Tremolo II.
Rejestr zbiorowy: Tutti.
Stół gry

Stół gry

Instalacja elektryczna stołu gry

Instalacja elektryczna stołu gry

Wnętrze instrumentu: na pierwszym planie Trompet 8’, w głębi głosy pedałowe

Wnętrze instrumentu: na pierwszym planie Trompet 8’, w głębi głosy pedałowe


Źródło
M. Pyrzyński, Organy w powiecie mławskim po 1945 roku, [w:] Organy i ludzie II: katalogi, opracowania, refleksje,
red. M. Trzaskalik-Wryrwa, Warszawa 2020, s. 341–362 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Michał Pyrzyński


Ostatnia modyfikacja: 2021-05-15 16:44:03

Kościół św. Jana Kantego (Mława) - 20 głosów
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego (Mława) - 21 głosów