Kościół św. Małgorzaty Stare Gralewo (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Zbudowane w 1872 roku przez Leopolda Blomberga dla warszawskiego kościoła seminaryjnego 16-głosowe organy o trakturze mechanicznej i wiatrownicach klapowo-zasuwowych od 1928 roku znajdują się w kościele parafialnym w Gralewie. Mają dwa manuały (C–f3) i pedał (C–d1), mechaniczną trakturę gry i rejestrów, wiatrownice klapowo-zasuwowe. Stół gry wbudowany jest w lewy bok szafy organowej. Wewnątrz szafy zapisane są inicjały W.B. (prawdopodobnie Wacława Biernackiego, który budując nowy instrument w kościele seminaryjnym w Warszawie, mógł też zajmować się przeniesieniem starych organów) i nazwa pobliskiej stacji Raciąż, dokąd instrument z Warszawy przewieziono koleją, a stamtąd do Gralewa przetransportowano go zapewne na furmankach 

W 1998 r. zaplanowano remont organów. Prace miał wykonywać Dariusz Zych z Wołomina, jednak nie doszły one do skutku. Dokonano tylko demontażu wnętrza instrumentu, które w takim stanie pozostaje do dziś. Renowację prospektu w latach 2007–2008 wykonała Pracownia Konserwacji Antyków z Bieżunia.


Budowniczy
Leopold Blomberg
Rok zakończenia budowy
1872
Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16’1. Rorflet 8’1. Pryncypał Bass 16’
2. Pryncypał 8’2. Salcjon 8’2. Subbass 16’
3. Flet 8’3. Viola di Gamba 8’3. Octavbas 8’
4. Viola da Gamba 8’4. Holflet 4’4. Wiolonczel 8’
5. Octava 4’5. Dolce 4’
6. Rorflet 4’
7. Mixtura 4 chór.
Pomoce
Połączenia: I–P; II–I.
Manubria

Manubria


Źródło
Ł. Zarzycki, Budownictwo organowe w powiecie płońskim w latach 1925–2015, [w:] Organy i ludzie II. Katalogi, opracowania, refleksje, red. M. Trzaskalik-Wyrwa, Warszawa 2020, s. 221–260 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Łukasz Zarzycki


Ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 10:16:22