Kościół Chrystusa Króla (Hołdunów) Lędziny (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwszy instrument w dziejach parafii był dziełem śląskiej firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy. Miał on 16 głosów i trakturę pneumatyczną i wiatrownice stożkowe. Został przeniesiony ze starego kościoła ewangelickiego najpierw do tymczasowej kaplicy, a następnie w 1967 r. do kościoła tymczasowego w budynku byłego przedszkola, który wówczas rozbudowano. Przynajmniej jedną z tych translokacji wykonała firma Biernackiego. Dyspozycja organów w tym czasie kształtowała się następująco:

Manuał I (C-f3) Manuał II (C-f3) Pedał (C-d1)
Bourdon 16' Pryncypał 8' Subbas 16'
Pryncypał 8' Gedekt 8' Oktawbas 8'
Holflet 8' Salicet 8' Chorałbas 4'
Oktawa 4' Trawers flet 4'  
Flet 4' Fugara 4'  
Róg nocny 2' Pikolo 2'  
Mixtura 3 ch.    
Połączenia: II/I, I/Ped., II/Ped.
Tremolo (na cały instrument)

 

Mimo iż Biernacki spolszczył nazwy głosów, to nadal był to instrument Schlaga z niemal oryginalnym zespołem brzmieniowym i kontuarem. Po przeniesieniu organów w 1967 r. zrezygnowano jedynie ze starego neogotyckiego prospektu.

W roku 1983 przystąpiono do budowy nowej świątyni. Przenoszenie starego instrumentu Schlaga nie wchodziło w rachubę, był on bowiem za mały do kubatury nowego kościoła (ostatecznie przeniesiono go do kościoła w Rybniku-Niewiadomiu, gdzie znajduje się obecnie). Postanowiono wtedy o budowie nowych organów. Ich wykonawcą była znana polska firma Włodzimierza Truszczyńskiego, która postawiła instrument według projektu prof. Juliana Gembalskiego. Szafa organowa i prospekt zostały wykonane przez zakład stolarski Piotra Kubienia z Bielska-Białej. Organy zostały wyposażone w trakturę mechaniczną i wiatrownice klapowo-zasuwowe. Całość obsługiwana jest przez dwa manuały (C-g3) i pedał (C-f1).


Budowniczy
Włodzimierz Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1989
Liczba głosów
28
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Gedackt 8'1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Salicet 8'2. Pryncypał 16'
3. Rurflet 8'3. Kwintadena 8'3. Fletbas 8'
4. Oktawa 4'4. Pryncypał 4'4. Oktawa 8'
5. Flet kryty 4'5. Blokflet 4'5. Chorałbas 4'
6. Kwartan 2ch.6. Sesquialtera 2ch.6. Rożek 2'
7. Gemshorn 2'7. Oktawa 2'7. Mixtura 4ch.
8. Mixtura 6ch.8. Kwinta 1 1/3'8. Puzon 16'
9. Dulcjan 16'9. Cymbel 3ch.
10. Trompet 8'10. Szałamaja 8'
Pomoce
Połączenia: II/I, I/P, II/P
Tremolo manuału II
Stół gry

Stół gry

Prospekt sekcji manuału I

Prospekt sekcji manuału I


Źródło
Informacje dzięki uprzejmości prof. Juliana Gembalskiego
Zdjęcia: Maksymilian Święch
Autor
Tomasz Szałajda


Ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 09:41:19

Kościół św. Klemensa (Lędziny) - 11 głosów
Kościół św. Anny (Lędziny) - 49 głosów