Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (franciszkanów – Podgórz) Toruń (kujawsko-pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Obecne organy zbudował w 1952 r. Stefan Truszczyński z Włocławka. Zostały zaprojektowane jako 30-głosowe, lecz wybudowano jedynie 18 rejestrów. Prospekt został zaprojektowany przez inż. Stefana Narębskiego, profesora Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organy zostały poświęcone 2 lutego 1953 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. 

W latach 2008–2009, po pożarze, przeprowadzono remont instrumentu. Wykonał go Marek Cepka z Popowa k. Wronek w konsultacji z Marianem Dorawą.

W latach 2019–2021 organy zostały rozbudowane o cztery głosy językowe (Fagott 16’ w sekcji pedałowej, Trompete 8’ w sekcji manuału I oraz Krummhorn 8’ i Oboe 8’ w sekcji manuału II) oraz głos Sesquialtera 2x. Ponadto założono 150 nowych membran dla trzech nowych głosów w manuale II. Została wymieniona instalacja elektryczna oraz elektromagnesy dla traktury rejestrowej. Założono 86 nowych kieszonek upustowych dla głosów Trompete 8’ oraz Fagott 16’. Uszkodzony przez drewnojady kloc głosów Trompete i Mixtur został poddany renowacji.

Sekcja manuału II, umieszczona w szafie ekspresyjnej, jest zbudowana na wiatrownicy stożkowej. Pozostałe cztery wiatrownice (po dwie dla manuału I i pedału) są kieszonkowe. 


Budowniczy
Stefan Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1952
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
24
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektryczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdun 16’1. Aeoline 8’1. Subbas 16’
2. Prinzipal 8’2. Gedackt 8’2. Flötbass 8’
3. Bachflet 8’3. Belgamba 8’3. Octavbass 8’
4. Gamba 8’4. Geigenprinzipal 8’4. Fagott 16’
5. Salicjonal 8’5. Prestant 4’
6. Oktav 4’6. Rohrflöte 4’
7. Nachthorn 2’7. Piccolo 2’
8. Nazard 2 2/3’8. Quinte 1 1/3’
9. Mixtur 2–3x9. Sesquialtera 2x
10. Trompete 8'10. Oboe 8’
11. Krummhorn 8’
Pomoce
Połączenia:
I/P
II/P
II/I
Superoctavcoppel II/I
Superoctav I

Szafa ekspresyjna manuału II
Wałek crescendo
Stałe kombinacje: PP, P, MF, F, T
Dwie wolne kombinacje
Tremolo
Kontuar

Kontuar


Autor
Adrian Drumiński


Ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 22:53:46

Kościół Ducha Świętego (jezuitów) (Toruń) - 63 głosów
Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (organy główne) (Toruń) - 40 głosów
Kościół Chrystusa Króla (Toruń) - 14 głosów