Kościół Trójcy Świętej Borowie (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kapitalny remont organów wraz z rekonstrukcją oraz zmianą dyspozycji wykonał w 2021 r. Grzegorz Wójcik z Górzna. W prospekcie piszczałki Pryncypału 8’ od dis. Pierwsza oktawa głosu Oktawa 4’ jest drewniana. Wspólne piszczałki drewniane kryte w pierwszej oktawie dla głosów Portunal 8’ i Bordon 8’. Mixtura repetuje na dźwięku c. W głosie tym brakuje ponad 50% piszczałek, głównie od strony wejścia na chór. Brak tabliczek z nazwami i stopażem wszystkich głosów. Wiatrownica klapowo-zasuwowa, miech magazynowy dwufałdowy, dmuchawa elektryczna. Kanał powietrzny został poprowadzony z wiatrownicy do miecha znajdującego się w oddzielnym pomieszczeniu na chórze w taki sposób, że przebiega pod stołem gry wbudowanym w lewy bok szafy organowej, wobec czego grający zmuszony jest siedzieć na kanale (zamiast na ławce organowej) ukosem do ołtarza. Obecnie organy zostały przesunięte do balustrady chóru i kanał powietrzny
znajduje się za organami. 

Dyspozycja podana przez Wiktora Łyjaka
(koperta ODZ Borowie, 1981 r.):
Dyspozycja przed remontem w 2021 r.:

Pryncypał 8' [Pryncypał 8’]
Oktawa 4' [Oktawa 4’]
Flet 8' [Portunal 8’]1
Flet 4' [Bordon 8’]1
Flet 2' [Flet otwarty 4’]
Mixtura III [Mixtura III 2’]2

1) wspólne piszczałki drewniane kryte w najniższej oktawie dla głosów Portunal 8’ i Bordon 8’ – transmisja z głosu Portunal 8’. W miejscu najniższej oktawy głosu Bordon 8’
znajdowały się otwarte piszczałki drugiej oktawy głosu Portunal 8’.
2) brak ponad 50% piszczałek, głównie od strony wejścia na chór

Manuał C-c3.


Budowniczy
Kazimierz Potulski
Rok zakończenia budowy
1880
Liczba głosów
6
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Pryncypał 8’
2. Oktawa 4’ *
3. Salcjon 8’ **
4. Bourdon 8’ **
5. Obój 8’
6. Mixtura III [2’]***
Pomoce
Urządzenia dodatkowe: Tympan, Tremolo (przed 2021 r. Wypust wiatru)
Przypisy
*) piszczałki najniższej oktawy drewniane.
**) wspólna najniższa oktawa, piszczałki drewniane kryte
***) repetycja na dźwięku c
Stół gry

Stół gry


Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2023-04-09 21:44:09