Kościół św. Barbary (bernardynów) Przeworsk (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Poprzednio w kościele były organy zbudowane przez Aleksandra Żebrowskiego ze Lwowa w 1902 roku. Miały 14 głosów, jeden manuał z pedałem, trakturę mechaniczną i wiatrownice stożkowe. W 1955 r. zostały przeniesione do Krasiczyna k. Przemyśla, a stamtąd w 1986 r. do Kątów k. Jasła, gdzie znajdują się obecnie.

Obecny instrument został złożony w 1955 r. z elementów instrumentu prawdopodobnie firmy Schlag & Söhne przywiezionego z nieustalonego kościoła na zachodzie Polski oraz części nowych, zakupionych być może od firmy Biernacki. Organy montowali organiści: Stanisław Stęchły z Rzeszowa i Antoni Kulikowski z Jarosławia z pomocą Włodzimierza Kołpanowicza (wówczas pracownika firmy Biernacki). Remonty przeprowadzali: Stanisław Stęchły (1969), Bronisław Kaltenbek (1975), ponownie Stanisław Stęchły (1977), Marian Tetlak (1982), Stanisław Ziaja (1994), Tomasz Nowak z Krakowa i Stanisław Wolak z Nowego Sącza (1998).

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.


Liczba głosów
18
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Mixtura 2-4ch.1. Pryncpyał 8' [sic!]1. Subbas 16'
2. Oktawa 4'2. Salicet 8'2. Basflet 8'
3. Holfllet 8'3. Rurflet 8'3. Cello 8'
4. Gamba 8'4. Trawersfl. 4'4. Oktawbas 8'
5. Pryncpyał 8' [sic!]5. Pikolo 2'
6. Bourdon 16'6. Aeolina 8'
7. Vox coelestis 8'
8. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: II-I, I-P, II-P, Super I, Super II
Tremolo manuału II
Rejestry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
o. Julian Śmierciak OFM, Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski, Lublin 2008 (praca doktorska KUL), s. 125-127, 330-331. Zdjęcie prospektu: Jacek Bęś
Autor
Michał Gawle


Ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 16:24:25

Bazylika kolegiacka Ducha Świętego (Przeworsk) - 26 głosów