Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Hayden
Data urodzenia: Brak danych
Data śmierci: Brak danych
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Boże, Stwórco nasz, Panie
Chwała na wysokości Bogu wszechmocnemu Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Przyjmij, Panie, ofiarę świętą Twego Syna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Przed Tobą, w tej świętości skryty Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Baranku Boże, grzesznik niegodzien miłości Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Wesel się, duszo wierna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Kończąc Ofiarę świętą Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Do Ciebie, odwieczny Panie
W niebiosach wieczna chwała Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
Najwyższego majestatu Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie