ks. Rudolf Nowowiejski

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko ks. Rudolf Nowowiejski
Data urodzenia: 1879
Data śmierci: 1963
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Gdy nas ogarnie trwoga
Nazwa Podtytuł
Gdy nas ogarnie trwoga