ks. Dąbrowski

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko ks. Dąbrowski
Data urodzenia: Brak danych
Data śmierci: Brak danych
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Archanioł Boży, Gabryjel
Boscy posłowie
Bracia, patrzcie jeno
Niechaj będzie pochwalony Bóg w Betlejem narodzony
Spało Dzieciątko, kryło się siankiem