Profil

Magister Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca dyplomowa nosiła tytuł: "Problematyka organologiczna na łamach serii wydawniczej Organy na Śląsku w latach 1984-2004

muzyka, historia

Gram podczas Liturgii w niedziele i święta w Kościele św. Trójcy mieszczącym się przy ulicy Nałęczowskiej 94

501-068-736