Profil

Organista parafii pw. św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach od 2019r. oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej od 2022r.

elektryka, automatyka