Profil

Od roku 2005 do roku 2014 byłem uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wielkopolskim, kończąc I stopień na akordeonie, drugi zaś rozpocząłem nauką trąbki. Zobowiązany również byłem do nauki gry na fortepianie - na zajęcia z fortepianu uczęszczałem przez blisko 6 lat, zdobywając zawsze bardzo dobre oceny. Swoją wiedzę muzyczną poszerzyłem również o wiedzę liturgiczną - w roku 2012 zdobyłem tytuł ceremoniarza. Od roku 2015 jestem studentem chemii, specjalność chemia sądowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuję się naukami ścisłymi, w głównej mierze chemią oraz tym co nas otacza, a w szczególności chemią wód. Poza tym interesuje się muzyką klasyczną, muzyką disco z lat '70 i '80. Interesuję się również dokumentami Kościoła dot. muzyki sakralnej, a szczególnie interesuję się sekwencjami.

Będąc organistą w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim oferuję swoje usługi przy ceremoniach pogrzebowych oraz ceremoniach ślubnych. W dni (tj. od poniedziałku do piątku) oferuję swoją pomoc na zastępstwach na terenie Poznania, co wiąże się również z moimi studiami.

Adres e-mail: wojciech.kucinski@outlook.com
Nr telefonu: 606 987 495