Profil

Organista z zamiłowania - w trakcie nauki

Poza muzyką - sport, geografia urbanistyczna

k.m.marchlewski@gmail.com